Български Английски

Търсене - фиданки

 

Резултати: 14 от 14   .

  Шипкалес АД

  Дърводобив, транспорт, търговия; преработка на дървесина. Семесъбиране, производство на фиданки, залесяване и отглеждане на култури и млади насаждения.Производство на широколистна и иглолисна строителна дървесина и дърва за огрев. Жвотновъдство и рибовъдство. Ловно-стопанска и лесокултурна дейност. Селскостопанско производство. Услуги и ремонт на горска технима.


  Тополово Стопанство

  Производство на тополов размножителен и посадъчен материал с автентични наследствени качества. Производство на вегетативни фиданки от лешник.


  Горкомерс ЕАД

  Дърводобив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, производство на фиданки.


  РАВЕНА ЛЕС ООД

  Основен предмет на дейност на фирмата РАВЕНА ЛЕ ООД е добив и търговия с дървен материал. Преработка на дървесина. Вътрешен и международен транспорт. Спедиторски услуги. Добив и търговия с горски продукти. Лесокултурна...


  Дилес ООД

  Фирмата предлага фиданки акация, глидичия, червен дъб, колове за лозя, акациеви трупи, тополови трупи, дърва за пиролизни котлете, букови дърва.


  Бузлуджа ЕАД

  Производство и търговия с дървен материал и детайли, семена и фиданки, дърва за огрев залесяване, рекултивация на терени.


  ЗП.Любомир Анев

  ЗП.Любомир Анев - производител на овощен посадъчен материал: ЧЕРЕШИ, ЯБЪЛКИ, ПРАСКОВИ, КРУШИ, СЛИВИ.Разсадника работи с калеми свободни от вируси. Предлага също фиданки липа и арония.


  Виктори - София

  Посадъчен материал от плодни и декоративни фиданки.


  Кипро и Ко ООД

  Предлага микоризирани фиданки от своята агробиологична база, инфектирани с трюфелни спори по оригинална технология на проф. д-р Канака. Реколтата според вида трюфели и дръвчето-приемник започва от 3-та -4-та година след разсаждането с минимум 150 - 300 грама трюфели, нараствайки ежегодно до 2 и повече кг.на дърво.


  Средна гора ЕАД

  Основен предмет на дейност на фирмата е добив и търговия с дървен материал.Фирмата извършва дейности и в следните направления:Вътрешен и международен транспорт. Спедиторски услугиТуризъм - ловен, ловностопанска дейност. Добив и търговия с горски продукти. Лесокултурна дейност.Семесъбиране.Производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив.


  ЗП ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

  ЗП ВЛАДИМИР ПЕТРОВ Фирмата ни е ориентирана предимно към износ на фиданки за леш ЗП ВЛАДИМИР ПЕТРОВ никови и орехови насаждения. Нашите разсадници притежават сертификат за произве ЗП ВЛАДИМИР ПЕТРОВ дената продукция. Предпочитанията ни са за сключване на дългогодишни договори .


Резултати: 14 от 14   .


Какво търсите?
 
Опишете продукта, който търсите...
Вашето име: *
Вашият имейл:
Вашият телефон: *
Търся продукта/услугата: *
Кога е създадена
българската държава? *
Допълнителни уточнения: