Людмила Ангелова Котрукова 0 5 0 0 0

Людмила Ангелова Котрукова

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4121 прегледа
0
  Людмила Ангелова Котрукова

  БИОГРАФИЯ През 1993г. завършва специалност „Право” в Софийският университет СУ „Св. Климент Охридски”. През 1994г. се вписва като адвокат в Пловдивската адвокатска колегия като от тогава практикува без прекъсване като адвокат. Поле за професиалната изява е гражданското право и търговското право. Работи в самостоятелна кантора в гр. Асеновград, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” №7 . В работата си се ръководи от принципите: • коректност • професионализъм • лоялност • конфиденциалност • експедитивност Извършва правни консултации и оказване на юридическа помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански дела пред българските съдилища. Извършва абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, и др., както и Търговско право .Учредяване, регистрация и осъществяване на промени в дружества с корпоративен характер . Прехвърляне на акции и дружествени дялове . Корпоративно управление • Договори за управление • Прехвърляне нa предприятия • Преобразувания – вливане, сливане, отделяне, разделяне • Несъстоятелност и ликвидация • Процесуално представителство по търговски спорове • Абонаментно обслужване на търговски дружества Договори Подготовка и правно оформяне на търговски сделки • Търговски договори • Агентски договори • Представителство и участие в преговори • Оформяне и уреждане на облигационни отношения • Оформяне и уреждане на граждански сделки и договори Обезпечения• Консултации и организиране на защита на правата на кредитори и длъжници • Оценка на финансовия риск • Залози и ипотеки • Други обезпечения Гражданско право • Правни консултации по гражданско правни спорове и взаимоотношения. • Водене на преговори за уреждане на гражданско правни взаимоотношения • Процесуално представителство по гражданско правни спорове • Консултации, образуване и водене на съдебно изпълнителни производства • Абонаментно обслужване във връзка със защита на правните интереси на гражданите Семейно право • Консултации по семейно-правни въпроси • Разводи – подготовка на документация и процесуално представителство пред съдебните органи • Установяване и оспорване на произход • Консултации,

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Людмила Ангелова Котрукова

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.