САХЕЛ ЕООД 0 5 0 0 0

САХЕЛ ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 10727 прегледа
0
  САХЕЛ ЕООД

  "САХЕЛ" ЕООД

  "САХЕЛ" ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА:
   
  ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) И ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:
   
  – Заявления за Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда;
  – Заявления за Регистрационни документи за дейности с отпадъци по ЗУО/ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г.: за събиране и транспортиране на отпадъци; за оползотворяване на неопасни отпадъци; за дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им; 
  – Изготвяне на заявления за Разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, включително за: 
  дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
  дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);
  дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
  дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
  дейности с излезли от употреба гуми;
  дейности с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
  -Изготвяне на Работни листове за класификация на отпадъци, вкл. необходимите Отчетни книги за отпадъци, съгласно Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. 
  -Изготвяне на Програми за управление на отпадъци за фирми, които ИНДИВИДУАЛНО отговарят за постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, генерирани в резултат на пуснатите от тях на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
   
  -Изготвяне на Програми за управление на отпадъците за ОБЩИНИ;
  -Изготвяне на Планове за управление на СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ;
  -Изготвяне на Доклади по ОВОС;
  -Изготвяне на Собствена оценка за непосредствена заплаха за ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ и за причинени екологични щети (ЗОПОЕЩ);
  -Изготвяне на План за действие при БЕДСТВИЯ, аварии и катастрофи при управление на отпадъци;
  -Изготвяне на Проекти за чиста ОКОЛНА СРЕДА;
  -Изготвяне на Проекти за кандидатстване по ЕВРОПЕЙСКИ планове и програми;
  -Изготвяне на Уведомления за ИНВЕСТИЦИОННИ намерения;

  Оставете коментар и рейтинг за фирма САХЕЛ ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.