ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90 ЕООД 0 5 0 0 0

ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90 ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 747 прегледа
0
  ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90 ЕООД

  Предмет на дейност:
  Изграждане, реконструкция, ремонт и поддържане на промишлени, жилищни и административни сгради,съоръжения и прилежащата им инфраструктура.Строежи от благоустройствената инфраструктура и хидротехническото строителство.
  Дружеството извършва разнородно по вид строителство:
  промишлено
  жилищно
  социално – битово – от фундаментите на конструкцията до последните довършителни работи и обзавеждане на сградите
  инфраструктурни и линейни обекти
  стоманобетонни и метални конструкции. Също така извършва частично и пълно саниране на промишлени, жилищни и административни сгради:
  полагане на топло и хидроизолации
  подмяна на дограма
  подмяна на амортизирани електро, водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации
  освежаване на стълбищните клетки и площадки.
  Специализирана е в санирането и ремонтно-възстановителни работи на метални конструкции и покривни работи на промишлени сгради.
  Извършва специализирано фундиране, в частност кесонно фундиране, и сондиране в секторите на промишлеността.
  Еко Стил Строй 90 ЕООД извършва цялостен инженеринг по даден проект – изготвяне на предварителни и предпроектни проучвания, проекти за ПУП, идейни, технически и работни инвестиционни проекти, цялостно строителство и обзавеждане до ключ.
  Извършва всички необходими съгласувателни и разрешителни процедури. Консултира възложители в областта на строителството и изготвя за тях необходимите тръжни документации за обявяване на обществени поръчки.

  В Дружеството е внедрена Интегрирана Система за Управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околна среда.
  Утвърдените процедури спомагат на организацията за успешно реализиране на процесите, а именно:
  – управление на закупуването
  – входящ контрол
  – управление на несъответствията
  -взаимоотношения по време на строителството
  – контрол по време на строителството
  – здравословни и безопасни условия на труд
  – опазване на околната среда и др.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.