ЕЛМОТ АД 0 5 0 0 0

ЕЛМОТ АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 338 прегледа
0
  ЕЛМОТ АД

  Елмот България
  ЕЛМОТ АД се утвърди като един от крупните производители в областта на подемното машиностроене и краностроенето.

  Нашите продукти нямат аналог по отношение на режима на работа на двускоростните двигатели. Електротелферите са с по-малки габарити от тези на конкурентните фирми при запазване режимите на работа в голям диапазон от товароподемности – от 1 до 150 тона, височини и скорости на подема. Изделията на ЕЛМОТ АД са получили признание от редица специалисти и се считат като едни от най-надеждните и технологични продукти в света. Продукцията на ЕЛМОТ АД основно е предназначена за експорт. Експортните пазари се явяват основно в Западна Европа, като 71% от продукцията се намира в страните на ЕС. За своите основни пазари фирмата е създала изключително добрo партньорство в Испания, Турция, Италия, Германия, Русия, Словакия, Холандия.

  Ангажираните в производствената дейност висококвалифицирани кадри се опират на специализирани програмни продукти и CAD/CAM системи:
  – Модерни програмни продукти за проектиране и анализ на изделията и прототипиране, включително статични и динамични симулации с CosmosWORKS™.
  – Съвремени системи за конструктивно-технологичния процес – SolidWORKS™
  – Интегрирани CAM-продукти за оптимизация и програмиране на CNC-машините.
  – Модерно оборудваните лаборатории, стендове и кули за изпитания на опитните образци и настройка на произведените изделия.
  Продуктите на ЕЛМОТ АД са получили признание за съответствие с международните стандарти за качество. Фирмата провежда политика на постоянно повишаване качеството на продуктите и силна развойна дейност, насочена към подобряване на функционалността, конструктивните и технологични параметри на изделията.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.