ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД 0 5 0 0 0

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4964 прегледа
0
  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

  Застрахователна компания „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. и е сред първите дружества в бранша с изцяло частен капитал. Собственият капитал е формиран от израелски и български инвеститори, а от 2007 г. акционер е и Julius Baer Investment Management, по настоящем Artio International Equity Fund. Дружеството е част от финансова група, работеща в областта на Общо застраховане, Животозастраховане, Допълнително пенсионно осигуряване и Здравно застраховане.
  През последните няколко години ЗК „Лев Инс“ АД е безспорен пазарен лидер в автомобилното застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните компании в България.
  Най-значимото предимство е фактът, че ЗК „Лев Инс” АД е дружеството с най–големи застрахователни резерви. Същите са заделени в съответствие с всички законови изисквания и са контролирани от Комисията за финансов надзор на Р. България. Този факт превръща дружеството във финансово най-стабилното на българския застрахователен пазар.
  За 2013 г. ЗК „Лев Инс” АД е на първо място по основния показател – пазарен дял. Компанията държи 13, 4 % от българския застрахователен пазар по пряко застраховане.
  Устойчивото развитие на застрахователната компания се дължи на изпреварващия подход при управление на риска чрез прилагане на философията за „Активна корпоративна сигурност”. Това дава възможност да се реализира ръст и рентабилност. Ключът към успеха на ЗК „Лев Инс” АД е и добрата комуникация с клиента.
  Освен че е пазарен лидер, през 2013 г. ЗК „Лев Инс“ АД спечели приза за „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения”.
  ЗК „Лев Инс” АД е спечелила доверието и подкрепата на големите световни презастрахователи и поддържа презастрахователни програми с голям капацитет по основните линии на бизнес. Основни презастрахователи, с които работим, са Swiss Re, Lloyds, Sirius, Scor и др.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.