ЛОВЕЛА – ООД 0 5 0 0 0

ЛОВЕЛА – ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2865 прегледа
0
  ЛОВЕЛА – ООД

  Фирма “Ловела” ООД е създадена през 2005 год. с основна дейност – дърводобив, търговия и преработка на объл дървен материал.
  През 2009 год. започва изграждането на производствено-складова база върху площ от 20 декара на територията на град Сливо поле, обл. Русе.
  Фирмата разполага с широка гама високопроходими и високопроизводителни машини , с които обезпечава сечта и извоза на дървесина от всякакви терени, и гарантира качеството и срокът на доставка на суровина до всички свои клиенти. Товаро-разтоварната дейност на дървесните сортименти се извършва от специализирани самоходни и високоефективни хидравлични кранове.
  Дърводобивът и разкрояването на дървесните секции се осъществява съгласно количествено-качествените изисквания на клиентите и строгото спазване на стандартите и указанията на регионалните държавни горски стопанства. „Ловела“ООД целево увеличава всяка година, както количеството добивана дървесина, така и качеството на сортиментите при разкроя на дървесните секции. Дърводобивът се води главно на териториите на Горските стопанства в областите: Русе, Силистра, Разград и Шумен.
  Високо качество на разкроените дървесни секции
  Словенски и финландски процесори за рязане и цепене
  За производството на дърва за огрев “Ловела” ООД закупи високопроизводителни словенски и финландски процесори за рязане и цепене. За товаро-разтоварната дейност на територията на складовата база фирмата разчита на високоефективни самоходни хидравлични машини.
  Пакетирането на дървата за горене се извършва в мрежи (тип гаца), специално произведени за нуждите на “Ловела” ООД , с обем 1м/куб. Тази опаковка спомага последващото съхнене на дървесината, за да се достигне максимална калоричност по време на изгарянето. По желание на клиента, дървата могат да бъдат пакетирани в биг багове или плътно подредени на палети.
  Пакетиране позволяващо максимална калоричност
  Съвременна складово-производствена база
  През 2009-2010 година „Ловела“ООД закупи земя и изгради със собствени средства складово-производствена база с обща площ 20 000кв.м. в землището на гр.Сливо поле, обл.Русе. На територията на базата са построени и въведени в експлоатация:
  Едноетажна административна сграда
  Навес за складиране на готова продукция
  Бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП)
  Открити складови площи с положена трошено-каменна настилка
  Утвърден проект с разрешително за строеж на производствено хале
  Високопроходими и високопроизводителни машини
  След изграждането базата е регистрирана в Държавно Горско Стопанство – гр.Русе, като обект за складиране и преработка на дървесина, съгласно указанията в „Закон за Горите“. Непрекъснато се инвестират средства, за закупуването на машини, транспортни средства и изграждането на спомагателни съоръжения, с цел обезпечаване на качествен и ефективен производствения процес – производство на нарязани, нацепени и пакетирани дърва за огрев.
  Високо-производителни процесори за рязане и цепене на дърва за огрев.
  Мотокар – „JCB Teletruk“
  Газокар – „Linde“
  Самоходни хидравлични кранове
  Лекотоварни камиони със самосвални уредби
  След стартиране на производството на дърва за огрев, клиентите използващи продуктите и услугите ни ежегодно се увеличават, и към момента „Ловела“ ООД доставя дърва за огрев на над 1500 домакинства на територията на областите Русе, Силистра и Разград.
  Партньорства и контакти в чужбина
  От 2011 до сега, непрекъснато се изграждат и утвърждават успешни бизнес контакти с фирми, базирани в други страни членки на Европейския съюз. Партньорството с тези фирми позволи на „Ловела“ООД да предлага и реализира част от произведените продукти на пазарите в Германия, Италия,Румъния и Гърция.
  С цел подобряване на качеството на стоките и услугите предлагани от „Ловела“ООД, през януари 2012 год. фирмата успешно приключи процедура по сертифициране и получи международен сертификат от „Rainforest Alliance“USA
  Международна сертификация по „Rainforest Alliance“USA

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.