Община Ботевград 0 5 0 0 0

Община Ботевград

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2750 прегледа
0
  Община Ботевград

  Община Ботевград е разположена в Югозападен планов регион на България в Софийска област. Общината се състои от 1 град (общинския център Ботевград) и 12 села. Територията на общината обхваща части от Западна Стара планина и Предбалкана. Гео-стратегическото значение на общината се определя от прохода Витиня, свързващ Северна с Южна България, както и с близостта й до столицата София (60 km). Най-близкото лтище е на 50 км, а ж.п. гара на 30 км далеч. През територията на община Ботевгард минава магистрлата София – Варна. В града има митническото бюро, което дава възможност да бъдат извършвани всички видове внос и износ. Общинския център е газафициран като е изградена 13км газопроводна мрежа.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.