Полисан АД 0 5 0 0 0

Полисан АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5126 прегледа
0
  Полисан АД

  Полисан” AД е изцяло частна фирма, основана през 1994год. Намира се в гр. Русе-на територията на “Комбинат за тежко машиностроене”АД в ликвидация, Предприятието специализира производствената си дейност в две основни направления:

  » Битум, битумни продукти и хидроизолационни рулонни материали на битумна основа.
  » Корабни и котелни горива.
  » Горива за отопление.
  » Дизелови моторни горива.

  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

  МОДЕРНО И КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО – Ние инвестираме в модернизиране и разширяване на производството, защото целта ни е да произвеждаме съобразно световните стандарти в благоприятна икономическа среда.

  РАЗНООБРАЗИЕ НА ПРОДУКТИТЕ – Ние посрещаме нуждите на своите клиенти като създаваме технологични условия за производство на нови продукти, отговарящи на изискванията на пазара.

  » Политика по здравословни и безопасни условия на труда.

  КАЧЕСТВО – Ние сме твърдо решени да предлагаме на клиентите стоки и услуги с най-високо качество, съобразно световните стандарти.

  ОКОЛНА И РАБОТНА СРЕДА
  » Развитие на енергоспестяващи работни процеси.
  » Производствена дейност, спазваща изискванията на международните екологични стандарти.

  СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВОТО
  » Общи проекти с местната власт.
  » Сътрудничество с образователни и социални институции.
  » Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за преработка на тежки нафтено-ароматни нефтове до нискосернисти вакуумни дестилати”.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.