СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2918 прегледа
0
  СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БРОКЕРИ НА ИМОТИ“

  Сдружението участва в процеса по законова регламентация на бранш „Недвижими имоти“, в защита правата и интересите на членовете на сдружението и тези на потребителите на посреднически услуги със ЗАКОН, регулиран от Държавна институция на Република България.

  Запазване свободата на стопанска инициатива в бранш „Недвижими имоти“,чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на друг субект, извън държавата и нейните органи.

  Регламентиране на правила, за елиминиране на нелоялната конкуренция в бранш „Недвижими имоти“.

  Предвиждане на норми за защита правата на брокерите, както и защита правата на законните интереси на потребителите на посреднически услуги.

  Създаване на публичен Национален регистър на брокери и агенти на недвижими имоти към Агенция по вписвания или друг държавен орган.

  Въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и спазване на професионална етика.

  Въвеждане на задължителни образци на договори за посредничество при сделки с недвижими имоти и тяхното нормативно утвърждаване.

  „Сдружение брокери на имоти” е учредено на 13 април 2013 г. Към момента в Сдружението членуват над 155 фирми.

  Сдружението цели защита на потребителите на посреднически услуги и правата и интересите на своите членове чрез приемане на специален закон за брокерите, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите в Република България. Националният регистър на брокерите да се поддържа от Държавен орган, а санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от частна структура (камара).

  В Управителния съвет на Сдружението са брокери с доказан богат опит в бранша и практика на българския и международния пазар на недвижими имоти. (вж. приложените биографии).

  Основните задачи на „Сдружение брокери на имоти” са:

  1. Запазване свободата на стопанска инициатива в бранш „Недвижими имоти“, чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на частни икономически субекти (група фирми, обединени в камара) извън Държавата и нейните институции
  2. Създаване на публичен Национален регистър на брокерите и агенти на недвижими имоти към Агенция по вписвания или друг държавен орган, вписванията в който да се разрешават на основания, посочени в закон, а не по субективна преценка.
  3. Въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и спазване на правила за професионална етика.

  Националното „Сдружение брокери на имоти” внесе петиция в Парламента на 16-ти юни 2013 г., свързана с изключително рестриктивния законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Законопроектът е създаден от Сдружението в частна полза Национално сдружение „Недвижими имоти”, в което членуват малко над 200 брокера и агенции и има за цел да си присвои правото да създаде и поддържа Национален регистър на брокерите, което би довело до монополизиране на бранш „недвижими имоти”, защото група конкуренти биха разрешавали или не на останалите брокери да се впишат или не в Регистъра, респективно да им разрешават или не право на труд. В резултат ще се стигне до унищожаване на малкия и средния бизнес в бранша. За сравнение в страната има регистрирани над 20 000 брокера и 2000 агенции.

  Петицията е подписана от 450 брокера (фирми) от цялата страна.

  С какво брокерите, подписали Петицията, не са съгласни?

  В Петицията се изразява несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите. Законопроектът предвижда тази частна структура, освен да разрешава вписване в Регистър, да контролира и глобява. Така чрез нея ще се извличат огромни печалби за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери) под формата на различни такси и глоби. Основната цел на новия законопроект е да се монополизира пазара в сектор/бранш „Недвижими имоти”.

  Законопроектът определя липсата на свободен пазар, предвижда чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята. Това ще затвори свободния вход към професията и ще рефлектира директно към потребителя, чиято услуга неминуемо ще се оскъпи.

  Този проектозакон предвижда да се ограничи конкуренцията в бранша и да се акумулират големи средства чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси, проверки и контрол, насочени към извличане на печалба за шепа хора и агенции – по-точно за собствениците на частната Камара на брокерите.

  Какво предлага Национално „Сдружение брокери на имоти”?

  1. Да се създаде Национален регистър на брокерите – държавна собственост, а не собственост на камара на брокерите
  2. Вписванията в Регистъра да се извършват от държавни служители към Агенция по вписванията или към друг държавен орган, на основания посочени в специален Закон, а не от 7 брокери – конкуренти
  3. Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите да се налагат само от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камарата
  4. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камарата.

  5. Държавата да не делегира правомощия по администриране на бранш недвижими имоти на частна структура (камара), както не е делегирала такива по отношение на Търговския регистър, в който се вписват турговците по правилата на Закона за търговския регистър.

  За повече информация:
  Пламен Матев – 0887 57 00 12
  Председател

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.