Софийска стокова борса АД 0 5 0 0 0

Софийска стокова борса АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5027 прегледа
0
  Софийска стокова борса АД

  Добре дошли в Софийска стокова борса АД (Sofia Commodity Exchange) – първия и най-голям организиран, концентриран и бързоликвиден борсов пазар в България. Тук, ползувайки се от традиционните за борсовата търговия гаранции и улеснения, Вие можете да осъществите бърза и сигурна покупка или продажба на големи количества стоки с фиксиран произход и доказано качество на истински равновесни пазарни цени. ССБ АД предоставя най-добрите в страната условия за активна търговия на едро – осигурява глобален пазар за бизнесмените, гарантира равновестни цени за търговците, улеснява снабдяването на производителите с необходимите им суровини и материали.

  Софийска Стокова Борса АД няма ваканционен период, както нямат почивен ден търговците и бизнесмените, които тя обслужва.Правилата и процедурите на откритата дискусия между продавачи и купувачи осигуряват една публична, прозрачна, открита, цивилизована и честна търговия.

  Офертите за спот пазара на ССБ АД се приемат в Секретариата на борсата до 13.30 часа всеки вторник. Както предварителното подаване на офертите, така и тяхното търгуване на сесиите на ССБ АД се реализира от правоспособни борсови посредници – брокери, търгуващи по поръчка и за сметка на своите клиенти.

  Брокерите са много добре подготвени професионалисти, познаващи не само борсовите правила и механизми на тържищната търговия, но и пазарната конюнктура за търгуваните стоки.Критерий за тяхната работа е бързото осигуряване на качествени услуги и максимални изгоди за своите клиенти, тъй като от това зависи и собственото им заплащане.

  Резултатите от вече проведените сесии и котировките на ценитена интересуващите Ви стоки можете да намерите: в ИНТЕРНЕТ, чрез информационната система „Телевест“ и периодичния печат:

  Hе забравяйте за специфичните предимства и гаранции, които Ви осигурява боросовата търговия чрез Софийска Стокова Борса:

  ● без некоректни и излишни посредници Вие ще намерите платежоспособен купувач;

  ● стоките, които Вие ще закупите са с гаранции за произхода и качеството си;

  ● сделките Ви ще бъдат сключвани винаги само при предварително посочена от Вас цена, с реална възможност за „подобряването“ й на борсовата сесия;

  ● имате изключителен шанс за бърза реализация и постигане на благоприятен за Вас резултат, поради съсредоточаването на голям брой потенциални клиенти на ССБ;

  ● комисионната за борсата е изключително ниска и се плаща само след реализиране на сделка – 0.15% от нейната стойност за зърно и 0.20% за останалите стоки.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.