Термопроект ЕООД 0 5 0 0 0

Термопроект ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1993 прегледа
0
  Термопроект ЕООД

  Термопроект ЕООД е създадена през 2007 година в резултат на сериозния икономически подем в страната и разширяващото се строителство.

  Дружеството е основано от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. Мотивацията на екипа, в съчетание с високите му професионални качества, гарантира бързо развитие на фирмата и създава възможност тя да се наложи като търсен партньор.

  В съвременната динамична пазарна среда, нашата компания действа гъвкаво и ефективно, спазвайки принципите на бизнес етика и коректност. Това което ни води напред в работата ни е разбирането, че крайният продукт на реализирани инженерни решения гарантира максималната ефективност в инвестициите на нашите клиенти.

  Термопроект ЕООД е специализирана в професионално разрешение на сложни инженерни проблеми в областта на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Основният предмет на дейност е проучване, проектиране, изграждане, сервиз и ремонт на инсталации, осигуряващи микроклимата в обществени, промишлени, здравни, спортни или жилищни сгради.

  В допълнение и съчетание с основната си дейност, фирмата работи усилено в областта на енергийната ефективност, фокусирайки вниманието си върху иновативни разработки и технологии, обхващащи възобновяемите енергийни източници.

  ото се строителство.

  Дружеството е основано от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. Мотивацията на екипа, в съчетание с високите му професионални качества, гарантира бързо развитие на фирмата и създава възможност тя да се наложи като търсен партньор.

  В съвременната динамична пазарна среда, нашата компания действа гъвкаво и ефективно, спазвайки принципите на бизнес етика и коректност. Това което ни води напред в работата ни е разбирането, че крайният продукт на реализирани инженерни решения гарантира максималната ефективност в инвестициите на нашите клиенти.

  Термопроект ЕООД е специализирана в професионално разрешение на сложни инженерни проблеми в областта на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Основният предмет на дейност е проучване, проектиране, изграждане, сервиз и ремонт на инсталации, осигуряващи микроклимата в обществени, промишлени, здравни, спортни или жилищни сгради.

  В допълнение и съчетание с основната си дейност, фирмата работи усилено в областта на енергийната ефективност, фокусирайки вниманието си върху иновативни разработки и технологии, обхващащи възобновяемите енергийни източници.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.