ЧАРОДЕЙКА 90 ООД 0 5 0 0 0

ЧАРОДЕЙКА 90 ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2859 прегледа
0
  ЧАРОДЕЙКА 90 ООД

  Фирмата е създадена през 1990 год. като ЕТ “Чародейка – Петър Петров”, а от 1998 год. е регистрирана като “Чародейка – 90“ ООД с основна дейност пътно строителство както на територията на Софийска община, така и извън нея. Седалището на фирмата се намира на ул. Кремиковско шосе № 5, София. От 2008 г. е регистрирана в „Камарата на строителите в България”, като строител от Втора група /строежи от транспортната инфраструктура/ сроежи от втора до четвърта категория СМР.

  ДЕЙНОСТИ
  Основно се занимаваме с направата на пътни настилки на улици и тротоари и всички свързани с това дейности. Асфалтиране на пътища от градската и републиканската пътна мрежа, тротоари, алеи, паркинги. Полагане на различни видове асфалтови смеси, съобразно натовареността на пътното платно. Асфалтови кръпки или преасфалтиране на цели участъци според възможностите и изискванията на Възложителя. Изкопи и насипи с различна дълбочина и размери с подходяща земекопна техника. Пътни основи, направа на основен и равен калдъръм, доставка и направа на трошенокаменни настилки и фракции. Профилиране и валиране със специализирана техника – грейдер и валяк за основи. Вертикална планировка, бетонови бордюри и ивици, настилки от плочи, паважни настилки. Механизация под наем.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.