АГРОГАЗ КОНСУЛТ – ООД 0 5 0 0 0

АГРОГАЗ КОНСУЛТ – ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3340 прегледа
0
  АГРОГАЗ КОНСУЛТ – ООД

  АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД е регистрирано през 2010 г. Основната дейност на дружеството е:

  • Фумигация , дезинсекция, борба със складови вредители.

  • Обеззаразяване на складове за зърно, силози, метални липове, мелници, фуражни цехове и преработвателни предприятия.

  • Обгазване на зърнени продукти в силози, липове, плоски складове, вагони, контейнери, транспортни средства, шлепове, баржи и кораби.

  • Фумигация на зърнени продукти, тютюни, билки, складирани и пакитирани стоки.

  • Обгазване на площи и оранжерии.

  АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД разполага с отлично обучени служители с богат опит и професионална компетентност. Те извършват услугите по фумигация, дезинсекция, обгазване, обеззаразяване и ДДД на територията на цялата страна. С лоялността и коректносттта към своите партньори, „АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД постига отлични резултати с гарантирано качество.

   

  ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

   

   

  Фумигация

  Приложението на химически средства е широко разпространен метод за борба със складови вредители. При допускане на масово намножаване на насекомите борбата с инсектициди става все по- трудна. Ето защо третирането трябва да бъде постоянно и ефективно. Опитът показва, че инсектицидите никога не решават проблемите на 100%. За да има тотален контрол над вредителите, се налага извършването на фумигация.

  Основният фумигант, с който „АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД работи е магтоксин плочи и фостоксин пелети на Detia Degesch GmbH.

  В повечето случаи фосвоводородът се използва лесно в твърда форма, известна като метален фосфид. Алуминиевия фосфид и магнезиевия фосфид са метални фосфиди, широко използвани за фумигация на складирано зърно, тютюн, билки, складирани продукти и помещения. Тези метални фосфиди реагират с водните пари от атмосферата или от самите продукти и генерират активно веществото фосфоводород (РН) по следната формула:

   

  Алуминиев фосфид: AIP + 3HO AI(OH) + PH


  Магнезиев фосфид: MgP + 6HO 3Mg (OH)+2PH

   

  Фосфоводородът, който се отделя, е ефективен срещу всички стадии на развитие на всички складови вредители. Това обикновенно са:

  • тютюнев бръмбар,

  • тютюнев молец,

  • житна и оризова гъгрица,

  • суринамски брашнояд,

  • мавритански бръмбар

  • ръждивочервен бръмбар,

  • всичи видове молци и много други, включително плодови мухи и други карантинни вредители.

  Освен че е отличен инсектицид, фосфоводородът има изкючителна проникваща способност, която му позволява да преминава през опаковки от хартия, дърво или сентетични материали, както и през плътно складирани стоки, като тютюн на бали, в кашони или в бурета.

  Стоки фумигирани с фосвоводород не се повреждат по никакъв начин.

  Третираните храни не променят миризмата, вкусът, смилаемостта и хлебопекарните си качества. Кълняемостта на семената не се нарушава.

  Чистият фосфоводород не е токсичен за растенията в препоръчваните за приложение дози.  Тези негови качества го правят перфектен за употреба във всякакви условия.

   

  ДЕЗИНСЕКЦИЯ

  Дезинсекцията или обеззаразяването есъвкупност от мерки и мероприятия за унищожаване на складови вредители. Най популярния начин за дезинсекция е използлзването на различни видове инсектициди.

  Инсектицидите често се характеризират според начина им на проникване в тялото на насекомите. В повечето случаи насекомите ги приемат чрез контакт, поглъщане или чрез вдишване на исектицидните пари. В зависимост от химическата формулация е възможен един или няколко от тези начини на интоксикация. Инсектицидите съдържат едно или няколко активни вещества, а също пълнители, прилепители и специални добавки. Последните подобряват прилепването на химическото съединение към третираната повърхност и към самите насекоми. В зависимост от формулацията инсектицидите могат да се разтварят в течности / вода, нафта, масла и др. /, за да станат готови за пръскане или изпаряване.

  Инсектицидите се разделят на:

  • Контактни инсектициди с кратък срок на действие/няма остатъчно действие/, инсектициди, които се прилагат директно върху насекомите и проникват в тялото им.

  • Инсектициди с продължително последействие, остават като депо по обработените повърхности и площи.

  • Изпаряващи се инсектициди /фумиганти/, които главно действат чрез високото налягане на парите.

  Механичното почистване на складовете е от голямо значение за добрия резултат от дезинсекцията. Непочистените фуги,цепнатини и повърхности от прах, зърно, трици и остатъци от храни са идеални места за укриване на насекоми и ги предпазват от проникване на инсектицидите.

  В зависимост от височината, размерите и особеностите на складовото помещение се подбира препарата, подходящата техника и начина на прилагане. Обработката може да бъде чрез опръскване, студен аерозол, топъл аерозол и комбинирана. Аерозолните формулации се прилагат в затворени помещения с генератори за студен и топъл аерозол. При този метод се работи с много дребни капки /аерозоли/ , които се задържат във въздуха продължително време, той е много подходящ за борба с летящи насекоми и по-специално с молците.

  Аерозолните формулации не проникват във вътрешността на складираните продукт и ларвите и яйцата на насекомите остават незасегнати. За да се постигне пълен ефект, трябва да се подбере препарат с дълготрайно действие.

  Третираните помещения трябва да бъдат добре уплътнени /херметизирани/, за да се постигнат добри резултати. Аерозолното третиране на складове заети с готова продукция /пакетирани стоки, тютюни, билки…/, трябва да се повтаря периодично на всеки две седмици през топлите месеци, с цел да се прекъсне жизнения цикъл на насекомите. Складовете за съхранение на зърнени продукти се обработват най-малко 15 дни преди запълване.

   

   

  ДДД

  Съкращението ДДД произлиза от началните букви на думите: дезинфекция,дезинсекциядератизация.
  Това означава: Група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план.
   С тях се достигат следните цели:

  • ограничава се разпространението на заразните заболявания,

  • намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения,

  • понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.

  АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД извършва професионални, високоефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на:

  • хранително-вкусовата промишленост

  • преработвателната промишленост

  • текстилната промишленост

  • туризъм – хотели

  • административни сгради 

  • учебни заведения

  • детски и здравни заведения

  • производствени и складови помещения

  • силози 

  • обществени и жилищни сгради.

   

   

  Своята пълна успеваемост в ДДД дейностите, „АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД дължи на използваните препарати за биологична защита произведени от водещите марки в бранша като: BASF, BAYER, SYNJENTA, I.N.D.I.A и др., както и на многообразието от техника за тяхното прилагане:

  • пръскачки

  • генератори за топъл и студен аерозол,

  • ULV генератори,

  • помпи с високо налягане за обработване на големи площи, различни видове дератизационни кутии в зависимост от спецификациите на различните обекти.

  Всичко това допълнено от профионализма на нашите служители гарантира сигурността и спокойствието на нашите многобройни клиенти.

  АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД притежавя всички необходими разрешителни от РЗИ към Министерството на здравеопазването и БАБХ към Министерството на земеделието и храните. Всички наши служители са преминали специализирани курсове за извършване на ДДД дейности. Всеки от използваните препарати е с дълго и ефективно действие и същевременно безвреден за околната среда и хората, което прави ДДД дейността ни сигурна и безопасна за нашите клиенти.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма АГРОГАЗ КОНСУЛТ – ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.