АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 0 5 0 0 0

АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5338 прегледа
0
  АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

      “Александрис Инженеринг” ЕООД е създадена през 1999 г. Фирмата е регистрирана със 100%-во участие на гръцкото акционерно дружество “Георгиос П. Александрис” АЕТВЕ в капитала на дружеството.

  “Георгиос П. Александрис” е създадена през 1925 г. Администрацията се намира в Пирея, като в централната сграда функционират административните служби, централните складове за стоки, работилници, магазин, зала за обществени прояви и семинари, изложение на стоки, отдел за проучвания и изследвания. В Солун се намира клон на фирмата, който обслужва комплексните нужди на развиващата се промишленост на Северна Гърция със значителна складова наличност от стоки, работилници, зала за семинари, офисни помещения и магазин за продажби.

  От началото на 1999 г. в гр. Пловдив функционира централният магазин за България, а от май 2000 г. в гр. София също работи добре оборудван магазин. През април 2003 г. приключи строителството на търговския комплекс “Александрис” в южната промишлена зона на Пловдив. В модерната сграда са разположени магазин с изложбена зала, офиси за администрацията, склад с възможност за поддържане на богата наличност, работилница за една от основните дейности – сервизно обслужване на транспортни ленти, и механична работилница, свързана с актуалната стратегия за развитие на фирмата, а именно високотехнологично производство на нестандартни детайли. Централният офис на територията на гр. Пловдив е построен на собствена земя на дружеството.  В края на 2009 година беше закупен недвижим имот – магазин, склад, офис и в столицата, където стартира нов, модерен магазин.

  “Александрис Инженеринг” ЕООД е изключителен представител за България и други балкански страни на водещи европейски фирми като Siegling, Motovario/Spaggiari, Flexon/System Plast, Transpack, Dayco, Rosta. Фирмата-майка е сертифицирана по ISO 9001, а търговската марка на “Александрис” е регистрирана като запазена по гръцките и българските закони.

  Структурно управлението на фирмата е организирано на линейно-функционален принцип. Персоналът е млад, но висококвалифициран – 50 души, от който 59% на възраст между 20 и 40 години. Служителите се назначават по трудов договор, възнагражденията се индексират периодично, а на всички се предоставя възможност за квалификация.

  Значими клиенти на “Александрис Инжненеринг” ЕООД са фирми с утвърдена позиция в различни отрасли на промишлеността – машиностроене, хранително-вкусова и дървопреработваща индустрия, фармацевтика и т.н. Такива са “Чипита България” АД, “Индекс 6” ООД, “Бета Фест” ООД, “Кроношпан-България” ЕООД, “Кока Кола България” АД, “Изамет” ООД и др.

  Материално-техническата база се усъвършенства непрекъснато, като се купуват нови високотехнологични машини – внос от Германия и Япония, както и от утвърдени български производители. Транспортните средства се обновяват непрекъснато, като се ползват лизингови схеми на покупка, с цел необременяване на паричния поток с еднократни разходи.

  В по-дългосрочен план стратегията на дружеството е насочена към постоянно разширяване на заеманата пазарна рамка чрез развитие на търговската и с акцент върху производствената дейност.
                                                        
  Хронология:

  1999 г.
  Първият магазин в град Пловдив;

  2000 г.
  Магазин и в град София;

  2003 г.
  Откриване на търговски комплекс “Александрис” в южната промишлена зона на Пловдив;

  2008 г.
  „Александрис Инженеринг ЕООД по пътя към пазара на Европейската общност” – ISO 9001:2000 осъществяване и покупка на оборудване”, Програма ФАР, Конкурентоспособност – фаза 2
  Фирмата открива нов самостоятелен и сертифициран монта­жен център за асемблиране на редуктори Motovario;
  Внедрена и сертифицирана система по управлеие на качеството ISO 9001;

  2009 г.
  Откриване на нов магазин, склад и офис в столицата;

  2011 г.
   Стартира строителството на нов производствен цех за изработка на детайли от метал и пластмаса.
  Операция  BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
  Проект “Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама”
  Закупени са 6 нови машини;

  2012 г.
  Новият производствен цех е в експлоатация.

  Alexandris Engineering Ltd.
  Александрис Инженеринг ЕООД

  P. O. Box 93                                      П. К. 93
  28, Kuklensko Shose                         Кукленско шосе 28
  4004 Plovdiv                                     4004 Пловдив
  Bulgaria                                             България
  Tel.:032/ 587 390
  Fax:032/ 587 387
  E-mail: [email protected]
               
  http://www.alexandris.bg

  гр.София,
  кв.Младост 4,
  бул.Александър Малинов 87.
  Технически консултанти
  T 02/9757305
  Ф 02/975 73 06
  E-mail: [email protected]
  E-mail: [email protected]

  Activity:
  •Conveyor belts and flat belts SIEGLING – Germany.
     DAYCO belts for industrial applications.
     Assembling of modular belts – Italy.
     Chains DIN and ASA.
     Conveyor chains.
     SYSTEM PLAST conveyor components.
     Industrial motors and gearboxes Motovario – Italy.
     Assembling of gearboxes Motovario, Italy.
     Tensioner devices and antivibration elements ROSTA.
     Wire cloths; screens and perforated sheet.
     Glass-teflon – England.
     Conveyor rolls. Screws.
     Warehouse availability and prompt supply.
     Production of machine details at customer’s design.
     Processing non-standard details of stainless steel, technical plastics and non-ferous metals.

  •Транспортни ленти и плоски ремъци SIEGLING – Германия.
      DAYCO ремъци за индустриално приложение.
     Асемблиране на модулни ленти  – Италия.
     Вериги DIN и ASA.
     Пластинчати вериги.
     Елементи за транспортни пътища SYSTEM PLAST.
     Промишлени двигатели и мотор-редуктори – Италия.
     Асемблиране на редуктори Motovario, Италия
     Еластични обтегачи и антивибрационни елементи ROSTA.
     Мрежи, сита и перфорирана ламарина.
     Стъкло-тефлон – Англия.
     Транспортни ролки. Шнекове.
     Складови наличности и бърза доставка.
     Производство на машинни елементи по чертеж на клиента.
     Изработване на нестандартни детайли от неръждаема стомана, технически пластмаси    и цветни метали.    

  Оставете коментар и рейтинг за фирма АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.