АНЕС – 96 – ООД 0 5 0 0 0

АНЕС – 96 – ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 10464 прегледа
0
  АНЕС – 96 – ООД

  Решенията, които фирма „Анес – 96” ООД ще Ви предложи, са изцяло съобразени с действащото към момента Българско и Европейско законодателство, в областта на управлението на отпадъци.

  Целта ни е да предложим на клиентите си комплексно и екологично законно решение на всеки проблем.

  „Анес – 96” ООД разполага с необходимото съвременно оборудване, с което Ви гарантира качествено ПОЧИСТВАНЕ на каломаслоуловители, мазнино-уловители, почистване и възстановяване на резервоари, почистване на канализации и изгребни ями, почистване на пречиствателни станции, почистване на септични ями, отпушване на канали и още много други.

  ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ е друга наша основна дейност. „Анес – 96” ООД Ви предлага екологосъобразно и законосъобразно траспортиране на генерираните от фирмената Ви дейност неопасни и опасни отпадъци, чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари). При извършване на транспортни услуги по „АДР”, „Анес – 96” ООД Ви предоставя цялата необходима документация, съгласно действащото в страната и Европа законодателство.

  „Анес – 96” ООД Ви предлага качествено ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на генерираните от фирмената Ви дейност опасни отпадъци, чрез транспортирането им до подходящи депа / съоръжения в България и в Германия, където опасните отпадъци биват обезвреждани, рециклирани, оползотворявани и депонирани.

  Желанието да бъдем в крак с най-модерните технологии в света, както и желанието ни за развитие, доведе до идеята някои опасни отпадъци да бъдат изнасяни в други държави, членки на Европейския съюз, разполагащи с още по – безопасни и екологосъобразни мощности за обезвреждане на отпадъци.

  „Анес – 96” ООД е представител на “Eberhard Zimmermann GmbH & Co.KG”, Gottlieb – Daimler Straße №7, 33334 Gütersloh, Bundesrepublik Deutschland.

  Практиката ни показва, че съвременните методи за обезвреждане на опасни отпадъци освен, че са екологически по-ефикасни, са и икономически по-изгодни както за нас, така и за Вас – нашите клиенти.

  БЕЗОПАСНО СЪХРАНЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

  „Анес – 96” ООД разполага с модерна площадка, оборудвана със специфични съоръжения за безопасно съхранение на отпадъци. Ние притежаваме необходимите разрешения за съхранение на опасни отпадъци, маслени филтри, опаковки съдържащи опасни вещества, абсорбенти замърсени с опасни вещества, отпадъчни бои и лакове, опасни утайки, киселини, основи, пестициди, агрохимични отпадъци, опасни вещества, остатъци от дестилация и остатъци от реакции и още много други.

  За Ваше улеснение, фирмата ни отдава ПОД НАЕМ контейнери за строителни отпадъци, пластмаси и метали, пресконтейнери, контейнери за временно съхраняване на опасни отпадъци, автокран.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма АНЕС – 96 – ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.