АН-МАРИ 2002 – ПАНЕВА И С-ИЕ СД 0 5 0 0 0

АН-МАРИ 2002 – ПАНЕВА И С-ИЕ СД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2827 прегледа
0
  АН-МАРИ 2002 – ПАНЕВА И С-ИЕ СД

   

  КОНСУЛТАНСКА 
  АГЕНЦИЯ “АН – МАРИ”
   
  Съществува вече четринадесет години на българския пазар и е единствената специализирана в подбора на офис персонал като –търговци, счетоводители, офис асистенти, секретарки, офис мениджъри, инженери и други служители. Ние сме мобилни, бързи, адаптивни, иновативни, познаваме добре целия спектър на стопанския живот, поради възможността ни да работим за различни по вид, дейност и големина компании – търговски, производствени, услуги, банки, финанси, строителство и други. Гарантираме лично и чрез референции от клиенти качеството на предлаганите услуги. Предлагаме оптимално съотношение между изисквания на работодателя и реално предлаганите ресурси на пазара на труда. Не обещаваме това, което не можем да изпълним и не поемаме ангажименти, които са извън нашата компетентност. Ние сме доверен партньор на нашите клиенти, защото сме трайно обвързани с техните нужди и желания.
   
  НАШАТА ФИЛОСОФИЯ залага на подход, който е съобразен с всяка от специфичните нужди на Клиента, като тясно обвързва нашата работа с неговите желания и предпочитания. Ето защо ние изградихме и подържаме близки отношения с партньорите си. Обслужваме ги бързо и ефективно, като предлагаме цялостни решения за техния бизнес. 
   
  НАШИЯ ЕКИП е съставен от професионалисти – психолог, специалист Човешки ресурси, Икономист и Хуманитарен профил.  Ние постоянно и целенасочено повишаваме своята професионална квалификация, за да можем по-пълно и точно да консултираме клиентите си и да подпомагаме 
   
   
   Елица Панева е нашия старши консултант подбор и 
  обучение- 
   
  Тя притежава 15 г опит в сферта на човешките ресурси. 
   
  Има  сертификати за: 
  2010 ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ПО СИСТЕМА EXPERT „УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ”
  2010 ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ПО СИСТЕМА EXPERT „ПРЕЗЕТАНЦИОННИ УМЕНИЯ
  2009 ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ПО СИСТЕМАТА ЕКСПЕРТ ЗА „УСПЕШНО РАЗВИТИЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ЕКИПИ”
  2009 ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ПО СИСТЕМАТА ЕКСПЕРТ ЗА „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО”
  2007 КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ С GCDF СЕРТИФИКАТ 
  № GCDF 00112-BG
   
  Преминала е през следните обучения
  2010 Супер визия за супер визори.
  2009 модулен семинар „КОУЧИНГ” „УПРАЛВЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА УРЧР”
  „НОВАТА АДМИНИСТРАТИВНА КУЛТУРА”
  2009 обучение по управление и развитие на човешките ресурси в стратегически контекст 
  2009 семинар по информатика „Методи и техники за преподаване в зала” по системата на Кеймбридж IT 
  2009 модулен семинар УРЧР В IT сектора
  2009 обучение по СБУТ
  2009 КУРС ЗА БИЗНЕС НАВИГАТОР
  2007 семинар „Център за оценка при подбор”
  2006 семинар „ Управление на промяната”
  2006 семинар „ Въвеждане на новите служители в организацията”
  2005 семинар „Кариерно консултиране в България”
  2005 семинар „ Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС
  2004 семинар „Развитие на лидери”
  2004 обучение по системи за подбор, назначаване и освобождаване на персонала,
   
  УЧАСТВТВАЛА Е В РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА 
  СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА И ПРОУЧВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА
  ИЗВРЪШВАЛА Е ОДИТ НА ПЕРСОНАЛА 
  Участие в международни конференции на БАУРЧР като лектор 2004 и 2007
  ПУБЛИКАЦИИ В пресата в-к Капитал, Дневник, Пари, 
  Участие като автор в разработването на диск за Бизнес кореспондеция на фирма Резон медия.
  Лектор в СУ „К. Охридски” – практически лекции за студенти в катедра Социални дейаности специалност Човешки ресурси
  Член на Българска асоциация по управление и развитие на човешките ресурси
  Член на Българската асоциация на кариерните консултанти
   
   
  ТОВА, КОЕТО МОЖЕМ И УМЕЕМ НАЙ-ДОБРЕ Е:
   
   ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
  СЧЕТОДИТЕЛИ – главни, оперативни помощник ТРЗ и личен състав
  АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ – офис мениджъри, лични и офис асистенти, секретарки, рецепционисти.
  ИНЖЕНЕРИ – строителни, ВИК, електро, IT машинни 
  ТЪРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ – търговски представители, търговци, търговци ключови клиенти, регионални и дивизионни търговски мениджъри, продавачи.
  IT – програмисти, системни и мрежови администратори, 
  ДРУГИ – дизайнери, архитекти, охранители, застрахователни агенти.
  СРЕДЕН И ВИСШ УПРАВЛЕНСКИ персонал – ръководители на отдели, магазини, звена, офиси, производства, фирми
   
  НИЕ ПРАВИМ НАБОР И ПОДБОР, А НАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРАВЯТ ИЗБОР
  НА СЛУЖИТЕЛИ
  Изградили сме цялостна система за подбор на компетентни професионалисти, като сме съчетали различни способи и методи с цел намирането на оптимално подходящи хора. Ние сме комбинирали професионални и психологически тестове, интервюта, проверка на препоръки с цел получаване на максимално достоверна информация и съставяне на цялостен профил на вашите бъдещи служители. 
  Ние ви предлагаме селектирани кандидатури, които вече са се запознали с вашата фирма, местоположение и основни задължения. Имали са време да помислят и да дадат своето първоначално съгласие за среща с вас. Така, че когато работите с нас Вие провеждате интервюта с потенциални ВАШИ служители
   
   ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
  Изграждане на системи за оценка и мотивация на персонала – чрез балансирани карти, личностни планове за развитие, кариерно развитие и обучение, целеполагане.
  Играждане на системи за заплащане спрямо представянето – гъвкави бонусни системи, не парични стимули, базови заплати и др.
  Проучване и диагностика на мотивацията на служителите.
   
    УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ
  Преструктуриране и оптимизиране на разходи, структури, звена, процеси.
  „ПРОМЯНА” – създаване, комуникиране, организиране на процеси по освобождаване на персонал, сливане на фирми и предприятия, изграждане на нова визия, екип. 
  Поставяне на цели
  Проучване и изграждане на управленски системи – структури, системи за контрол, системи за продажби, системи за анализ на риска.
  Interim Management във функции като CFO, CMO, HR director
  Изграждане на системи за администрация на персонала – Трудово правни, ЗБУТ, длъжностни характеристики, щатно разписание, заплати.
   
   
   
   
  КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ
  Създаване на кариерни планове за "Социални иновации в предприятията" от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
  Искате да подобрите социалните условия и микро климат във вашата фирма получете безвъзмездно финансиране по схема "Социални иновации в предприятията" Важно условие, за да кандидатствате е да имате изготвени кариерни планове за бъдещето на своите служители. Не е необходимо съфинасиране по тази схема. Възползвайте се от нашите професионални услуги на сертифициран кариерен консултант и подобрете условията за работа във вашата фирма. 
   
  Задържане на ключови служители
   
  Планиране и развитие на кариерата на служителите
   
   ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ 
  Временен персонал за работа по проект или за определено време
  Персонал по заместване – за отпуски, при поемане на нови клиенти или поръчки.
  Чрез нас можете да наемете временно хора, които няма да бъдат ваши служители, но ще работят във вашата организация. Ние се грижим за досадните административни задължения, по изчисляване на заплати, превеждане на осигуровки, подаване на декларации и болнични, спазване на срокове, за вас остава удоволствието от безпроблемната работата с нашите служители.
   
   
   
   
   ОБУЧЕНИЯ
   
  Нашите обучения са практически, интерактивни. Включват в себе си много ролеви игри, дискусии, казуси и практически упражнения.
  Те са съобразени с българските условия и примерите и казусите с които се работи са от нашата действителност.
   
   ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ
  «Как да продаваме успешно»
  «Коминикация с клиенти»
  «Управление на клиенти»
  «Стимулиране на продажбите»
  «Качествено обслужване на клиенти»
   
  АДМИНИСТРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ
  «Професионалния бизнес асистент»
  «Бизнес кореспонденция – професионални начини за комуникация и ефективно писане»
  «Бизнес етикет и стил на работното място»
  «Ефективния офис сътрудник»
  «Управление на времето»
   
   
   
   
   УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ
  Управление на времето и хората 
  Водене на преговори
  Създаване и управление на екипи
  Управление на конфликти
  Управление на промяната 
  Взимане на решения и даване на приоритет
  Даване и получаване на обратна връзка
   
  КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ
  Вътрешни и външни комуникации 
  Умения за представяне и презентиране
  Комуникация по телефона
  Комникационни умения за водене на преговари
  Разчитане на вербални и невербални послания
   
   ОБУЧЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
  Набор и подбор на персонал
  Оценка на представянето
  Съставяне на тестове и въпросници за оценка на компетенциите.
   
   
   
   
   ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
   
  Разполагаме с електронна платформа 
  за E-LEARNING удобен начин за обучение на заети служители. Електронното обучение ВИ дава възможност да не сте зависими от времето и мястото, необходим ви е само компютър и интернет.
   
                            КУРСОВЕ
   
  НИЕ провеждаме компютърни курсове:
  КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ОФИС – WORD, EXCEL INTERNET бизнес кореспонденция, формуляри, документи по БДС, създаване на брошури, визитки, календари, отчети, формуляри и други рекламни материали електронни дневници за деловодство, складова и фактурираща програма, платежни нареждания и ордери, електронна поща и интернет.
   
  КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ по системата на CAMBRIDGE IT, защото сме сертифициран изпитен и обучаващ център на Кембридж
   
                БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ 
  Курсът е предназначен за хора, владеещи английски език на средно или над средното ниво, които  желаят да достигнат за кратко време едно много добро ниво на владеене на езика. Ако искате да разговаряте свободно с Вашите бизнес партньори, нашият курс е това, което търсите.
  Филмовият материал, на основата на който е изграден курсът, е най-добрият, създаден от BBC. 
  Темите на епизодите обхващат основните житейски ситуации в реалния делови живот на една фирма, при което освен овладяването на отличен английски език, Вие ще научите дори как се управлява бизнеса, как се анализира конкуренцията, как се договарят сделки и много други необходими неща.
  Курсът е изцяло практически. Всеки урок включва видео упражнения, диктовка, анализатор на произношението и речник на новите думи.
   
    НАШИЯ ОПИТ 
   
  или, защо умеем и можем да правим нещата по правилния начин и да даваме най-доброто на нашите клиенти.
   
   
  БАНКОВ СЕКТОР
   
  ФИНАНСОВ И КОНСУЛТАНСКИ СЕКТОР
   
  ТЪРГОВИЯ И ЧУЖДИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
   
  ЛЕКАРСТВЕНИ ФАРМАЦЕФТИЧНИ И ВЕТЕРИНАРНИ
   
  ХИМИЧЕСКИ ТОРОВЕ ПРЕПАРАТИ И СЕМЕНА
   
  ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
   
  IT СЕКТОР
   
  СТРОИТЕЛСТВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
   
  МЕБЕЛНИ ИНТЕРИОРИ
   
  ПРОИЗВОДСТВЕНИ и други
   
  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ
   
  КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА
   
  РЕКЛАМНИ МАРКЕТИНГОВИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
   
  ЮРИДИЧЕСКИ И НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ
   
  3. АДВОКАТ ЙВАЙЛО ПОПОВ
  4. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АНТОВ И ПАРТНЬОРИ
  5. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СЪБЕВ И СЪДРУЖНИЦИ
  6. АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ ГЕОРГИЕВ РУСИНОВ И КО
  7. АЛИЕНА КОНСУЛТИНГ ЕООД адвокатска кантора
  8. БИЗСЕС КОНТАКТ ООД адвокатска кантора
  9. Нотариус Валентина Благоева
  10. Нотариус Вяра Анева
  11. Нотариус Лили Лакова
  12. ЮРИДИЧЕСКА КАНТОРА “ГЕОРГИЕВ&ВЕЛЧЕВ”
   
  ДРУГИ
  13. БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД – авиокомпания
  14. БИ ЕН КОНТРАКТ ООД
  15. БУЛ МАР ГРУП АД – счетоводни консултации и одит
  16. ВАДЗАК МАКЕДОНСКА – счетоводни, одиторски и данъчни консултации
  17. ВИА 2000 производство и внос на взривни материали
  18. ГЕНИС КОНСУЛТ ООД – счетоводна къща
  19. ДИТЕЛ ОЙЛ ЕООД
  20. ЕКОНТ ЕКСПРЕС куриерска компания
  21. КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД – антикорозионни покрития за промишлеността
  22. ПАНТАЛЕЙ ТОШЕВ ЕООД производство и търговия на добавки за парфюмерийната и хранителните промишлености
  23. ПЕТРОЛ АД
  24. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ БЪЛГАРИЯ неправителствена организация
  25. СОФТ ПОЛИМЕРИ ИНДУСТРИ
  26. ФОНДАЦИЯ ПАРТНЬОРИ БЪЛГАРИЯ – неправителствена организация

  Оставете коментар и рейтинг за фирма АН-МАРИ 2002 – ПАНЕВА И С-ИЕ СД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.