Адвокат Стоян Георгиев Стойчев 0 5 0 0 0

Адвокат Стоян Георгиев Стойчев

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3829 прегледа
0
  Адвокат Стоян Георгиев Стойчев

   

  СПЕЦИАЛИСТ по облигационно право, вещно право, авторско право, търговско право, патентно право, административно право, наказателно право, трудово право, производства по преюдициални въпроси пред съда на ЕС в Люксембург, производства пред съда в Страсбург и др.

  Роден в Пловдив, България, 1969 г.

  Дипломиран: 1996 г.

  ОБРАЗОВАНИЕ:

  През 1995г. завършил Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право.

  През 1996г. положил практически изпит за юридическа правоспособност.

  ПРОФЕСИОНАЛНА ИСТОРИЯ:

  – от 1996г. до сега – адвокат и съдружник в консултантска компания „КОРЕКТ” ООД

  – от 1997г. до сега – адвокат към Адвокатска колегия гр.Пловдив.

  – участвал в реализирането на юридическата подготовка, изготвянето на правни анализи, провеждането на преговори и сключването на договорите по множество приватизационни сделки

  – участвал в изпълнението на инвестиционните планове на множество чуждестранни инвеститори,

  – участва като адвокат и процесуален представител в голям брой дела от сферата на търговското право, облигационното право, вещното право,административното право, международното право, наказателното право и др.

  Участвал е в преговорите и е консултирал договорите по приватизационни сделки;

  Участвал е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, проспекти за увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им. Осъществявал е юридическата подготовка по лицензиране на инвестиционни посредници, приватизационни фондове, сега холдинги, както и регистрацията на други емитенти от Комисията за финансов надзор;

  Понастоящем:

  Адвокат, Пловдивска адвокатска колегия (от 1996 г.);

  Работи като адвокат, обслужва международни компании, крупни предприятия, Общини, чуждестранни инвеститори в областта на медиите, както и заявители- чуждестранни и български партньори за участие в обществени поръчи и процедури по Закона за концесиите, публично-частно партньорство свързано с реализиране на проекти за добив на енергия от нестандартни енергийни източници и др.

  По съображения за конфедициалност не се публикува списък на клиентите.

  Чужди езици: английски, руски.

  Практикувани области: търговско право; застрахователно право; сливания и придобивания; авторско право; ценни книжа; трудово право; право на индустриална собственост; конкурентно и антимонополно право; административно право; съдебни и административни производства, облигационно право, вещно право, патентно право, административно право, наказателно право, производства по преюдициални въпроси пред съда на ЕС в Люксембург, производства пред съда в Страсбург и др.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Адвокат Стоян Георгиев Стойчев

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.