Адвокат Христина Златковска 0 5 0 0 0

Адвокат Христина Златковска

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1938 прегледа
0
   
  Казвам се Христина Златковска-адвокат от Адвокатска колегия в гр.Бургас.Имам дългогодишен опит като юрисконсулт и адвокат в посреднически фирми за недвижими имоти, предимно с руски граждани по следните, предоставяни на тях услуги:
  • Консултиране преди процеса на покупка на недвижим имот относно приложимите правни норми в Република България; съставяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, съгласуване на условията по договора между продавача и купувача, в т.ч. финансовите условия; изготвяне на проекти на нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот, за дарение, за договорна ипотека; представителство в нотариалното производство;
  • Консултиране по закона за чужденците в Република България, съдействие за получаване на разрешение за постоянно или временно пребиваване в Република България, консултиране относно визовия режим за чужденци;
  • Съдействие на физически и/или юридически български и чуждестранни лица и подготовка на необходимите документи за кандидатстване за банков кредит и/или покупка на имот чрез ипотечен кредит;
  • Медиация по спорове между субектите по облигационни спорове за запазване действието на облигационната връзка между тях.
  • Процесуално представителство на български и руски граждани по граждански и административни дела пред българските съдилища (Бургаски районен съд, Софийски районен съд и Софийски градски съд) по облигационни и вещни спорове за разваляне на договори за покупко-продажба на недвижим имот, по обявяване на предварителен договор за окончателен, по заповедни производства относно събиране на вземания; подготовка на съответните документи за образуване на изпълнителни дела по изпълнителен лист или по обезпечителна заповед;
  • Подготовка на документи и представителство на клиенти в публична продан на недвижим имот чрез участие в търг, обявен от ЧСИ. Консултиране относно процедурата на провеждане на публичната продан и следващите действия след приключване на търга.
  • Консултиране по търговско-правни въпроси (в т.ч. регистрация на юридически лица, промени, преобразуване и ликвидация); Регистрация на търговски представителства на чуждестранни юридически лица в търговската палата.
  • Изготвяне на всички видове договори, предимно по Закона за задълженията и договорите и др. нормативни актове;
  • Изготвяне на трудово-правна документация;
  • Консултиране по Закона за марките и географските означения и изготвяне на заявки за регистрация на търговска марка;
  • Консултиране относно приложимото право по Кодекса за международното частно право.
  Особена „популярност” в момента имат случаите с руски граждани, които са заплатили имот в Република България, но по вина на продавача не са станали собственици. Мога да предложа няколко варианта, за да бъдат защитени правата им.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Адвокат Христина Златковска

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.