Акредитиран Орган за контрол ЕФЕКТ КОНТРОЛ 0 5 0 0 0

Акредитиран Орган за контрол ЕФЕКТ КОНТРОЛ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2006 прегледа
0

   

  ОКА ЕФЕКТ КОНТРОЛ е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 и притежава Сертификат за акредитация рег. № 220-ОКА от ИА ”Българска служба по акредитация”.
   
  Контрол на физични фактори:
   
  – Измерване на осветление
  – Измерване на микроклимат – МК (включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха) 
  – Измерване на шум:
   
  Ниво на шума, dBA 
  Дневно ниво на експозиция на шум, dBA 
  Върхово ниво на звуково налягане, dBС 
   
  Контрол на електрически уредби и съоръжения:
   
  – Измерване на импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
  – Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби
  – Измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  – Измерване на съпротивление на изолация
  – Измерване на прекъсвачи за защитно изключване
   
  Контрол на вентилационни инсталации
   
  – Измерване на вентилациипо наредбата за тютюнопушене
  – Измерване на вентилационни инсталации по проект
   
  Контрол на климатични инсталации
   
  – Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска
  – Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда
  – Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите
  – Издаваме протоколи и сертификати за наладка на вентилация
  – Издаваме протоколи и сертификати за ефективност на вентилация по наредбата за тютюнопушене

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Акредитиран Орган за контрол ЕФЕКТ КОНТРОЛ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.