ББФ-ЦЕАТ Компютърни системи 0 5 0 0 0

ББФ-ЦЕАТ Компютърни системи

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2773 прегледа
0

  Фирма ББФ-ЦЕАТ ООД е Българо-Немско смесено дружество със сто процента частен капитал, собственост на г-н проф. д.т.н. Франц Деммелмайер от Германия, г-н инж. Павел Бояджиев и г-жа Жанет Динкова всички от България. Фирмата се представлява и управлява от г-н инж. Павел Бояджиев.
  Приходите от дейността на ББФ-ЦЕАТ ООД за последните няколко години, възлизат на около 1 млн. лв. и нетна печалба около 10%.
  Фирмата е основана на 1 юни 1991 г. от екип професионалисти в областта на информационните технологии и с дългогодишен опит в обслужването на хардуерни и софтуерни продукти, производство на един от световните IT-лидери по онова време Digital Equipment Corporation (DEC).
  Във фирмата работят 12 служители:

      6 инженери и програмисти,
      3 техници,
      3 икономисти и секретар.

  Структурното разпределение на персонала е следното:

      1 изпълнителен директор,
      1 маркетинг и продажби,
      5 хардуерен сервиз,
      2 софтуер,
      2 счетоводство и каса,
      1 секретар .

  За намаляване на времето за реакция в различните региони на страната и подобряване на качеството на сервизното обслужване, има сервизни представители в 5 от големите градове на страната – Варна, В. Търново, Бургас, Пловдив и Русе. В момента ББФ-ЦЕАТ ООД покрива цялата територия на България.
  През Февруари 1993 г., ББФ-ЦЕАТ ООД става DIGITAL Authorized Service Agent (оторизиран сервизен партньор на DIGITAL) за всички услуги предлагани от DIGITAL за територията на България, на базата на обхватен сервизен договор. Една година по-късно ББФ-ЦЕАТ ООД е вече Sales Partner на DIGITAL (търговски партньор по продажбите на DIGITAL). След обединението на Compaq и DEC в средата на 1998 г., всички отговорности и задължения по сервизните договори остават в сила. След обединението на Hewlett-Packard (HP) и Compaq през Май 2002 г. е подписан нов сервизен договор с HP, включващ организиране и управление на консигнационен склад за резервни части. ББФ-ЦЕАТ ООД е сервизен партньор на HP за AlphaServers.
  През периода 1991 – 2003 г. ББФ-ЦЕАТ ООД е инсталирала и извършила гаранционен и следгаранционен сервиз на повече от 45 DEC-системи: MVAX 3xxx, VAX 4xxx, VAX 6000 Cluster, DECstations, над 80 AlphaServers: GS60, GS140, AS4100, ES10000, ES12000 и много персонални компютри и системи, доставени от DIGITAL, Compaq, HP или VAR-представители. На практика, по-голямата част от доставените през последните 15 години в България VAX и Alpha-системи са инсталирани и гаранционно поддържани от ББФ-ЦЕАТ ООД.
  Основни сервизни клиенти на фирмата, с налична DEC/ Compaq/ HP техника и по-специално Alpha – сървъри са БУЛБАНК АД, БАНКСЕРВИЗ АД, Национален Статистически Институт, Национална здравно-осигурителна каса, ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ АД – Бургас, АЕЦ Козлодуй ЕАД, НЕК – Централен диспечерски пункт София, БНБ – Печатница София, Мтел АД, REUTERS – България, ОББ – София, БДЖ-ЖПУ Г.Оряховица, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Варна и др.
  Фирма ББФ-ЦЕАТ ООД е проектирала и инсталирала много LAN и WAN, отново с DEC хардуер и мрежови софтуер на базата на DECnet, PathWorks, Novell, Windows и др. Програмният екип на фирмата е специализиран за работа с операционни системи OpenVMS, UNIX, MS Windows, както и бази данни като Oracle, Informix, MySQL, SAP.
  Фирма ББФ-ЦЕАТ ООД е Internet-провайдер.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ББФ-ЦЕАТ Компютърни системи

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.