БГ Пожарна безопасност ЕООД 0 5 0 0 0

БГ Пожарна безопасност ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3685 прегледа
0
  БГ Пожарна безопасност ЕООД

  Фирма "БГ Пожарна Безопасност ЕООД" е лизензирана по наредба № I3-2815 от 2011г. на ГДПБЗН-МВР за

  • противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;
  • експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, което включва:

  1. сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители,
  2. поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,
  “БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” ЕООД  ИЗВЪРШВА:

  • Продажба на пожарна техника – пожарогасители прахови, водни, СО2, водопенни, пожарни касети, шлангове, кранове, струйници, противопожарни одеяла, хидранти, КСК, спринклери, дренчери, табели по охрана на труда и за евакуация, евакуационно осветление, дихатени маски за евакуация при пожар.
  • Противопожарно обследване на обекти, изготвяне на документация по Наредба Із-2377;
  • Пожарозащита на стоманени конструкции, противопожарна импрегнация на текстил и дърво, продажба на продукти за огнезащитна обработка.
  • Продажба на пожароустойчиви врати и противодимни и противопожарни завеси – прегради
  • Абонаментна проверка, ремонт и зареждане на противопожарни уреди, съоръжения и средства за пожарогасене /пожарогасители прахови, с въглероден диоксид, водни и водопенни/
  • Абонаментна проверка на техническо състояние на шлангове, струйници, пожарни кранове, евакуационно осветление;
  • Изграждане и абонаментна поддръжка и проверка на пожароизвестителни системи (ПИС) и пожарогасителни системи (ПГС), монтаж и поддръжка на системи за управление на дим и топлина.

  Дихателни маски за защита при евакуация

  Табели и осветителни тела за обозначаване на евакуационни маршрутии

  Противопожарни врати

  Еднокрили, пожароустойчиви врати, със стандартни размери, ГПУ 90 мм. Становище за допустимост от ГДПБС от 2010 год.
  Противопожарни и противодимни прегради /бариери/и завеси

  Оставете коментар и рейтинг за фирма БГ Пожарна безопасност ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.