Боджака – Г ООД 0 5 0 0 0

Боджака – Г ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3061 прегледа
0
  Боджака – Г ООД

   

  Оценка на риска на работните места и осигуряване на необходимата документация за здравето и безопасността на работниците и служителите и разработване на вътрешно фирмени правила за организация  и управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на чл.4 и чл.16 от Закона за безопасни условия на труд и Наредба № 5(ДВ бр.47/99г.)която включва:
  Оценка на работните помещения,     раб.  оборудване,      работните   места,
  организацията   на  труда,  използваните суровини  и  материали,  фактурите на 
  работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
  Препоръки относно преустройството на работното място, организацията на 
  на  труда  и  разработване  на  режим  на  труд  и  почивка  за  подобряване работоспособността  на  работещите  съгласно  изискванията  на 
  Наредба  № 15  на  М3  и  МТСГ /ДВ. Бр.54 от 1999г./ 
  Препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита и ЛПС. 
  Разработва програма и мерки за отстраняване и намаляване на риска въз основа на извършената оценка на риска на работните места. 
  Съдействие при изпълнение на предписанията от проверки на Дирекция инспекция по труда. 
  Организиране  на  специализирани  измервания:  осветление,  шум,  вибрации,
  производствен  микроклимат,  ел. магнитни  полета   и   др./срещу    допълнително
  заплащане/
   
  Цена:
                  До 3 служители  –          45 лв.
                  До 5 служители  –          40 лв.
                  До 10 служители  –        35 лв.
                  До 20 служители  –        25 лв.
                  До 40 служители  –        20 лв.
                  Над 40 служители  –      Цените се договарят.
       /Цените са еднократни за  сключен едногодишен договор/
  Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа чрез: 
  Контрол при постъпване на работа за недопускане укриването на хронични заболявания.
  Изготвяне на здравни досиета на всеки работещ.
  Заключения за годността на работника  или служителя да изпълнява дадения вид работа.
  Анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа  на резултатите от извършените профилактични  прегледи и ежегодните показатели за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд и данните за професионалната заболеваемост и трудовият травматизъм във фирмата.
   
   Обучение на членовете на Комитета/групата/по Условия на Труд във фирмата – провеждане на обучение по безопасност и хигиена на труда, нормативните уредби и правилата за първа долекарска помощ и профилактика на хроничните заболявания на представителите на КУТ/ГУТ/,съгласно изискванията на ЗЗБУТ /д.в.,бр,124от97г./и   Наредба № 4 на МТСГ и М3 от 1998г. /срещу допълнително заплащане/
   
  Еднократна такса за сключване на договор с фирма –  10 /десет/ лв.
   
  Изготвянето на документация свързана с дейността на държавни контролни органи се заплаща допълнително.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Боджака – Г ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.