В и К Комплект ООД 0 5 0 0 0

В и К Комплект ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 469 прегледа
0
  ВАШИЯТ УСПЕХ Е В ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО В И К – КОМПЛЕКТ ООД се доказа във времето, като напълно ориентирана към своите клиенти фирма – от изяснаване на изискванията и нуждите до осигуряване на необходимото оборудване, монтажа и пуск в експлоатация, обучение за работа с приборите и поддържането на системите. 
  Представители сме за България, Македония, Румъния и Турция на Руската фирма ВЗЛЕТ – производител на измервателна апаратура. През 2005 година въведохме система за управление на качеството с област на приложение – доставка, монтаж и поддръжка на ултразвукови разходомери за Ду 100 – 4200 мм, катодна защита от корозия на стоманени тръбопроводи. Всички дейности се изпълняват от висококвалифицирани специалисти с необходимото ниво на компетентност. Екип с над 20 годишен опит в монтажа и поддържането на ултразвуковите разходомери и катодна защита от корозия. 
  Ултразвуковият разходомер AFLOWT UF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-12-MI001- PTB002 и Сертификат за съответствие на OIML Test Repfrts № PTB-1.5-4050906 / 16.01.2012 
  Електромагнитния разходомер AFLOWT МF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-09-MI001- PTB018 и Сертификат за съответствие на OIML R40/2006-DE-109.01 валиденост 24.09.2019 год.
  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - АФЛОУТ  AFLOWT UF  УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР
  АФЛОУТ AFLOWT UF УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР
  Предназначен за измерване обемния разход и обем на реверсивни потоци на различни течности (гореща, студена, течаща вода, киселини, основи, хранителни продукти и т.н.) напорни тръбъпроводи при различни условия на експлоатация, в това число във взривоопасни зони. Външно монтирани датчици на тръби от 50 до 10 000 мм. Относителна грешка под 0.7 %. 

  Ултразвуковият разходомер AFLOWT UF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-12-MI001- PTB002 и Сертификат за съответствие на OIML Test Repfrts № PTB-1.5-4050906 / 16.01.2012.с валидност до 15.01.2022 год 
  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - ВЗЛЕТ ПР
  ВЗЛЕТ ПР
  УЛТРАЗВУКОВ ПОРТАТИВЕН РАЗХОДОМЕР – БРОЯЧПредназначен за оперативно измерване разхода на течности в напорни метални, стъклопластови, пластмасови и етернитови тръбопроводи в различни условия на експлоатация, в това число и взривоопасни зони, с помощта на външно поставени ултразвукови датчици без нарушаване целостта на тръбопровода.Отличителни особености: • Автоматична настройка;• Изпълнява измерване при постоянно и/или променящо се направление на потока на течността в тръбъпровода;• Възможна доставка с нискочестотни датчици (ПЭА) за работа на етернитови тръби и такива със силна корозия и значителни отлагания;• Наличие на режим за изчисляване масата на топлоносителя и топлината по измерено значение на обема и установено значение на температурата и налягането.• Комплектовка по поръчка с ултразвуков дебеломер Взлет УТ и магнитна линия, която позволява лесно и бързо да се монтират (поставят) датчиците върху тръбопроводи с различен диаметър от магнитни материали;

  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - ВЗЛЕТ РСЛ
  ВЗЛЕТ РСЛ
  УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР  Предназначен за безконтактно измерване разхода, обема, нивото на различни течности в безнапорни тръбопроводи и открити канали.   Отличителни особености:   • Автоматично отчитане на скоростта на разпространение на ултразвука при измерване параметрите на газовата среда: температура, налягане, влажност;

  • Минимално влияние на пяната на повърхносттана течността върху резултата от измерването;

  • Възможност за изчисление на обема по обемна градуировъчна характеристика на канала;

  • Периодично сомопочистване на излъчващата повърхност на датчика от конденз и замърсяване;

  • Електронен блок разположен извън от зоната на измерване;

  • Архивиране на измеряемите параметри.


  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - ВЗЛЕТ УР
  ВЗЛЕТ УР
  УЛТРАЗВУКОВ НИВОМЕР  Предназначен за безконтактно измерване на нивото на различни течни и насипни вещества с широк спектър свойства в това число в агресивна и взривоопасна среда, за работа в качество на измерител на дистанция и за 8-канален сигнализатор на нив.  Отличителни особености:  • Автоматична корекция на влиянието на изменението в параметрите на газовата среда върху резултата от измерването;

  • Минимално влияние на пяната на повърхността на течността върху точността на измерването;

  • Сигнализация при достигане на зададено ниво (8 значения);

  • Възможност за изчисление на обема по обемно градуирани характеристики на резервоара;

  • Периодично самопочистване на излъчващата повърхност на датчика (ПЕП) от възможен конденз и замърсяване;

  • Архивиране на измеряемите параметри.

  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - ВЗЛЕТ УТ
  ВЗЛЕТ УТ
  Предназначен за имерване на дебелини на изделия и обекти от различни метериали, измерване скоростта на разпространение на ултразвука в материала с известни значения на дебелините.  Дебеломера се предлага в две изпълнения:  • Взлет УТ – общопромишлено изпълнение;

  • Взлет УТ – М – студоустойчиво изпълнение;  Отличителни особености:   • Автоматичен процес на настройка, корекция и измерване;

  • Работа по повърхностисъс степен на грапавост до 0,5мм и кривини по радиуса от10мм;

  • Наличие на режим за работа, позволяващ да извърши измерване на дебелината през проводящи ултразвука покрития с/без реагиране на дребни вътрешни дефекти;

  • Отсъствие на необходимост от калибровка на прибора в процеса на рабата;

  • Възможност за измерване на дебелини на изделия от неизвестен материал при наличие на образец от този материал с известна дебелина;

  • Автоматично изключване на захранването след прекратяване на работата без да се губи информацията;

  • Вграден справочник за значенията на скоростите на разпространение на напречните вълни в различни материали;

  • Работа с датчици от други производители; 

  • Настройка в завода – изготвител на потрибителски датчик.

  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - ГЕОРАДАР Детектор ДУО
  ГЕОРАДАР Детектор ДУО
  Георадарът Detector-DUO е разработен специално за бързо и ефективно откриване на всички видове подземни комуникаций в реално време, прибора позволява открие обект в почвата и точно да се определи неговото местоположение. Отличава се от подобни уреди по това, че в прибора са вместени две антени – 250 и 700 МГц, което позволява едновременното получаване на информация за комуникации расположени на различни дълбочини. По този начин, получаваме на един път двоен обем данни, което значително ускорява събирането на информация и облекчава интерпретацията на получените данни. Не е необходимо да се купуват допълнитени антени, да ги сменяте и да повторяте сканирането с антени с различна частота за получаване на пълна каритина за расположението на коммуникаците. Специалното програмно обезпечение и автоматичната настройка на усилването в зависимост от типа на почвата правят работата с Detector-DUO достъпна даже за човек не запознат с георадиолокацията. Радарограмата може да се съхранява и използва за съставяне на отчети и по – нататъшен анализ в сложни случаи. За транспортиране георадара , се събира в специална раница, тегло – 15 кг.Радарът работи на частоти 250 и 700 МГц

  В И К - КОМПЛЕКТ - Продукти - Електромагнитен разходомер AFLOWT MF
  Електромагнитен разходомер AFLOWT MF
  Преимущества: 

  размери от Ду10 до 300 мм (1/2 ÷ 12 ); 

  вградени электроди от висококачествена неръждаема стомана, титан или тантал; 

  возможность использования различных материалов для футеровки (фторопласт, полиуретан); 

  висока точност и стабилност на измерването; 

  тип присъединение към тръбопровода – фланцово или сандвич 

  възможност за разделно исполнение с отдалечаване блока за индикация от измерителния блок на разстояние до 1000 м; 

  наличие на режим дозиране; 

  възможност за монтаж на полимерни тръби; 

  наличие на сертификати OIML, ISO 9001:2000; 

  възможност за включване в състава на автоматизирани системи за управление на технологични процеси. 

  Области на приложение: 

  вода с различно съдержание на примеси (питейна, техническа, сточная); 

  киселини, щелочи, щелоки, реагенты; 

  абразивни среди; 

  целулозна маса; 

  течни хранителни продукти. 

  Технически характеристики: 

  Наименование на параметра Значение на параметра 

  Диаметр условного прохода, Dy, мм от 10 до 300 

  Относителна грешка , % от 1,0 

  Най голямо нялягане в тръбопровода, МПа 2,5 

  Диапазон на температурата на течността, °С: 

  – при футеровке фторопластом 

  – при футеровке полиуретаном от минус 10 до 150 

  от минус 5 до 70 

  Минимална дължина на правите участъци до и после разходомера 3 Dу и 2 Dу 

  Степен на защита IP65 

  Захранващо напрежение на разходомера, В =24 

  Извеждане на информацията: 

  Течнокристален индикатор; 

  токов изход 0-5, 0-20 или 4-20 мА (по заказу); 

  2 импулсни изхода; 

  интерфейси RS-232 или RS-485 (Modbus). 

  Конструкция: 

  фланци и корпус – въглеродна стомана (возможност за изработка на фланците от неръждаема стомана);   Електромагнитния разходомер AFLOWT МF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-09-MI001- PTB018 и Сертификат за съответствие на OIML R40/2006-DE-109.01 валиденост 24.09.2019 год.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма В и К Комплект ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.