Витанов и Сие 0 5 0 0 0

Витанов и Сие

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3253 прегледа
0
  Фирма "Витанов и Сие" ООД е основана през 1995 год.
  Занимава се с търговия на медицинска апаратура и оборудване. Извършва проектиране на медицинска технология, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване.
  Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, Политика по качеството.
  Работи като дистрибутор или търговски партньор на производители на следните видове апаратура:
  Образна диагностика – апарати за магнитно-резонансна томография, Скенери за компютърна томография, рентгенови апарати, апарати за ултразвукова диагностика, остеоденситометри.
  Операционно оборудване – пълна гама операционни маси, операционни лампи, анестезиологични апарати и друго операционно оборудване и обзавеждане
  Електромедицинска апаратура – ЕКГ, пациентни монитори, дефибрилатори, ЕЕГ, ЕМГ, стрес-тест
  Стерилизатори и апаратура за болнична хигиена
  Оборудване за хидротерапия и физиотерапия
  Общо болнично обзавеждане
  Проектиране и цялостно изграждане на инсталации за медицински газове
  Проектиране на медицинска технология и цялостна реализация на медицински заведения.
  Наши проекти
  Фирма "ВИТАНОВ И СИЕ" ООД има собствен сервиз за медицинска апаратура с висококвалифицирани и обучени от фирмите производители инженери, за което има издадени сертификати.
  Ние извършваме проектиране, доставка, монтаж, пуск в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно и извънгаранционно обслужване на доставената от нас апаратура и оборудване.
  Притежаваме Лицензия издадена от АЯР за работа с Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за извършване на монтаж, демонтаж и сервизна дейност на медицинска рентгенова апаратура.
  Инженерите на фирмата имат пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за проектиране на медицинска технология.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Витанов и Сие

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.