Грация-М 0 5 0 0 0

Грация-М

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 8138 прегледа
0
  Грация-М
  Когато трябва да вземем решение как да се грижим за своето здраве или как да провеждаме лечението си, ние често се колебаем, съмняваме се в правилността на избора, люшкаме се между практиката на стандартния медицински подход и методите и средствата на алтернативните възможности. 
  Замърсената среда, нерационалното за повечето българи хранене, злоупотребата с алкохол и цигари, обездвижеността и стресът ни принуждават да поддържаме здравето си с нарастващо количество химически медикаменти, които, лекувайки една болест, често предизвикват друга. Увеличават се неточните диагнози, все повече се разпространяват медикаментозните алергии, растат и цените на лекарствените средства. Вече знаем, че днешните алопатичните продукти имат определени граници на въздействие и че биха могли да предизвикат (и все по-често предизвикват) нежелани странични явления. Знаем също така, че приемането на алопатични медикаменти или подлагането на хирургична интервенция най-често не отстраняват причината за страданието. Независимо от настъпилото облекчение, болестта продължава да съществува в организма и след време разбираме, че ця­лостното здравословно състояние на човека се е влошило, болестта се  е  хронифицирала. 
  Търсейки разумен изход от това положение е добре да се върнем към целебните възможности на природното, към  онази  дълбока древност, когато нашите предци също са боледували и са се нуждаели от лечение. За лек са им служили същите вещества и продукти, които са приемали с храната. Растенията и техните плодове и корени, кората, листата и стъблата,  части от телата или органи на птици и животни са били едновременно и храна и лекарство. 
  Практиката на Холистичен информационно-консултативен и диагностичен кабинет Грация М е в съзвучие със световната тенденция за най-пълноценно използване на лекарствените растения за лечебни и профилактични цели и е подчинена на разбирането, че човек е една единна цялост, че в човешкото тяло нито един орган не може да съществува и не функционира сам за себе си и поради това профилактиката и лечението не трябва да се извършват „на парче”, а цялостно, да се лекува не болестта, а човека. 
  Кабинетът е създаден през 1992 година. Той е един от първите в страната, чиято дейност е структурирана и изградена върху холистичният принцип за профилактика и лечение на човека. Думата „холистичен” идва от гръцката holos, което означава интегрален, цял, цялостен.  Холистичната медицина разглежда човешкият индивид като съставен от три основни, взаимносвързани и влияещи си нива: умствено – духовно; емоционално – писхическо и физично – материално ниво. В общоприетата медицинска практика определена съвкупност от симптоми обикновено се именува като някаква болест. И се предлага лечение на тази болест. Сами по себе си обаче симптомите не са болестта, симптомите са само реакция на нашия организъм, те са усилия на нашата имунната система да ни защити. Чрез методите и средствата на холистичната медицина  активно се подпомага именно естественият стремеж на човешкия организъм към самоизлекуване.
  Ние се водим и от идеята, че човекът е био-енерго-информационно цяло, което е в непрекъсната връзка и в постоянна взаимозависимост с околната среда. Като част от това единение, човекът трябва да живее и се развива в мир и хармония с природата.
  Холистичната медицина се стреми да поддържа тази хармония, както в човешкия организъм, така и в отношението на индивида със средата, а когато тя е нарушена, да я възстанови.
   
  Всички сме убедени, че е по-лесно да се предотврати едно заболяване, отколкото да се лекува. Затова основно място в холистичния подход заема комплексната диагностика, профилактиката и здравната логистика. 
  Утвърждаването на природосъобразен начин на живот, постигането на вътрешна хармония  и равновесие на тялото и душата, възпитаването на нова култура и ново отношение към физическото и психическото здраве и използването на нетрадиционни и алтернативни методи и средства за диагностика, профилактика и лечение са определящи в нашата работа. 
   
  Доскоро между традиционните области на диетологията и фармакологията имаше ничия земя. Сега на този благодатен терен, именно на границата между фармакологията и диетологията, възникна и много бързо се развива микронутриентологията. Можем спокойно да кажем, че това е едно ново учение, което е насочено към изучаването на физиологичното, лечебно-профилактичното и защитното действие на микроелементите и биологично-активните вещества в храната на човека и тяхното значение за жизнените функции на болния и здравия организъм. В резултат през последните десет-петнадесет години създаването и производството на биологично-активни хранителни добавки в световен мащаб е изключително динамично и все повече и повече хора ги използват за възстановяване и поддържане на своето здраве.
   
  Кабинетът разпространява и консултира използването на оригинални оздравителни продукти, биологично-активни хранителни добавки и козметични средства. Те са експериментално и клинично тествани сертифицирани 100% натурални продукти от български и световни производители, не съдържат генномодифицирани съставки, изкуствени оцветители, ароматизатори и консерванти, не са алтернатива на лекарствена терапия, провеждана по лекарско назначение и не заместват пълноценното хранене. Могат да се употребяват самостоятелно или успоредно с лекарствени средства, когато се налага. За профилактика и съпътстващо лечение предлагаме комплексно въздействие в светлината на холистичния възглед за човека, като обръщаме особено внимание на причината на заболяването, обосновавайки на здрава научна основа  методиките на естествената медицина и механизмите на лечебно действие на алтернативните методи.
   
  Научни консултанти на кабинет Грация са:
   проф. д-р Юрий Петрович Гичев, доктор на медицинските науки, академик на Руската академия по екология, член на Международната асоциация на микронутриентолозите. Той създава концепцията за микронутриентологията и обосновава ролята на биологично-активните добавки към храната при лечение и профилактика на най-разпространените заболявания. Ю. П. Гичев е удостоен с медал „И. И. Мечников „За практически заслуги в укрепване на здравето на нацията. Професор Гичев е научен координатор за България и страните от Балканския полуостров на Корпорация „Сибирско здраве”,
  проф. д-р Иван Топузов, д. м.,  университетски преподавател, учен с международна известност, специалист по целулит, разширени вени, хемороиди, затлъстяване и здравословно хранене, автор на повече от 130 научни труда, сред които 15 книги и учебници за студенти, 
  проф. д-р Йордан Михайлов, доктор по вирусология. Научните му интереси са в областта на намиране и изследване на средства с профилактичен и лечебен ефект за борба с вирусните и бактериални инфекции.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Грация-М

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.