ДКЦ Ескулап – Цитомед 0 5 0 0 0

ДКЦ Ескулап – Цитомед

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2786 прегледа
0

   

  Мисията на ДКЦ "Ескулап – Цитомед" – е да помогнем за повишаване качеството на живот на хората с различни заболявания и на техните близки, като ги диагностицираме правилно, облекчавайки техните страдания и съвестно ги лекуваме. Цел на болницата е своевременно да се задоволят нуждите, изискванията и очакванията на пациентита чрез достъпност, качество и висок морал на извършваните дейности.
   
  За Нас
   
   
  С влизане в сила на първия Национален рамков договор и Закона за лечебните заведения, съобразно нуждите от звено за извънболнична и диагностична дейност през 2000 година, болница "Ескулап" ООД и "Цитомед" ООД създават Диагностично консултативен център "Ескулап-Цитомед" ООД.
   
  От създаването си ДКЦ "Ескулап – Цитомед" ООД работи по договор с Националната здравноосигурителна каса. ДКЦ "Ескулап – Цитомед" ООД разполага с всички специализирани кабинети за извънболнична медицинска помощ и работи съвместно с МБАЛ "Ескулап" ООД.
   
  Основни Дейности
   
   
  Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в амбулаторна и домашна обстановка
  Консултации, диагностика и лечение на остро и хронично болни лица
  Профилактика на заболяванията – за ранното им откриване и предотвратяване на усложненията
  Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел
  Предписване на лекарствени средства и медицински пособия
  Лабораторни, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания за диагностика, лечение и профилактика
  Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за – високоспециализирани изследвания и консултации
  Експертиза на временната нетрудоспособност
  Активно наблюдение (диспансеризация) на болни с хронични заболявания
  Консултативна помощ при наблюдение на бременни и жени по време на майчинство
  Педиатрично консултативна помощ на деца от 0-18 годишна възраст
   
  За Нас
   
  Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в ДКЦ "Ескулап – Цитомед" се осъществяват от специалисти по здравни грижи и лекари с признати специалности, с професионален опит и подчертани нравствени качества, които могат да осъществяват необходимия пакет от медицински услуги, съгласно нормативните изисквания.
   
  В ДКЦ "Ескулап – Цитомед" има изградена интегрирана информационна система, осигуряваща цялостна компютърна функционална връзка между всички звена. Нейното въвеждане повишава ефективността и качеството на диагностично-лечебната и управленческа дейност. 
   
  Всеки пациент, преминал през ДКЦ "Ескулап – Цитомед" има електронна "история на заболяването" необходима за определяне по-нататъшното му състояние и лечение. Богатата база данни служи за превенция и профилактика на социално значимите заболявания и подобряване квалификацията на медицинските специалисти. 
   
  Доброто име, което сме завоювали, ни задължава да продължим да работим все така отговорно, всеотдайно и безкомпромисно в името на Вашето здраве. Апаратурата в ДКЦ "Ескулап – Цитомед" се подържа от инженерния екип на фирма ”ЦТМД – Център за Точна Медицинска Диагностика”.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ДКЦ Ескулап – Цитомед

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.