ДОЦЕНТ Д-Р ВЕСЕЛИНА ЦЕНОВА СЪЙНОВА 0 5 0 0 0

ДОЦЕНТ Д-Р ВЕСЕЛИНА ЦЕНОВА СЪЙНОВА

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1882 прегледа
0
  ДОЦЕНТ Д-Р ВЕСЕЛИНА ЦЕНОВА СЪЙНОВА
  Кратка биографична справка
  за доц. д-р Веселина Ценова-Съйнова д.м.:
   
  Родена 1949 в София
  През  1975 завършва  медицина в ВМИ – София
  Придобива през 1979 година специалност по патологична анатомия
  В периода 1980 до 1983 е аспирант и редовен аспирант при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ)
  През 1988 след конкурс става Старши асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ)
  През 1992 след втори конкурс е Главен асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ)
  От 2004 е Главен административен асистент в  ДУБ „Царица Йоанна“, началник на Отделението по патологична анатомия на база в УМБАЛ “ Царица Йоанна “
  След 2005 е редовен доцент по Обща и клинична патология и цитопатология към Катидрата по обща и клинична патология на МФ към МУ – София
  През 2012 г. е лекар-патолог в IV-та МБАЛ – София
  От август 2012 т. е Ръководител на Клиника „Клинична патология”  в Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД – София
  • Основател на специализирана лаборатория за хистологична и имунологична обработка на пункционни бъбречни биопсии към Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ”.
  • Имуно-хистохимични проучвания на MALT (Лигавично свързана имунокомпетентна тъкан) в Гастроентерологичната и УНГ- патологията
  • Проучване на HPV в Гастроентерологичната, УНГ-  и АГ-патологията
  • Изготвяне и диагностициране на цитологични материали от гастроентерологията, лимфната патология, АГ-патологията
  • Проучване на тумор-супресорни гени при онкологично болни, съвместно с колектив от Катедрата по Генетика при МУ-София
  • Изследване на нови диагностични методи, съвместно със сътрудници на Института по биомеханика и  ИОМТ – БАН, използвайки физични методи на амплитудна и фазова модулация на лазерната светлина за визуализиране и количествена оценка на маркирани тъканни обекти на субклетъчно ниво
  • Изготвяне на първични съдебно-медицински експертизи, ревизия на първични СМЕ (Съдебно медицински експертизи) по писмени и хистологични данни в допълнителни разширени СМЕ
  Преподавателска дейност
   
  Обучение на студенти, следдипломна квалификация на специализанти и научен ръководител на докторанти във ВМИ по пътя на кариерата ми – от асистент до доцент 
   
  Клиничен опит
   
  • Изготвяне и диагностициране на цитонамазки
  • Изготвяне и диагностициране на интраоперативни, замразени, биопсични материали (гефрири)
  • Използване на рутинни методи за биопсична обработка и диагностика и експериментално-научни проучвания.
  • Специални оцветявания за хистохимична и имуноморфологична диагностика и експериментално-научни проучвания
  • Специфична за патологоанатомичната дейност  техника  (Светлинен, Имунофлуоресцентен и  Електронен микроскопи; Замразяващ микротом, обикновен микротом и др.) 
  • Клиничният опит и моят над 30-годишен стаж като патолог със съвременните методи на изследване, които ползвам, ми дават възможност да извършвам Собствени диагностични и експериментални методики и всякакъв вид диагностична дейност в областта на патологичната анатомия. 
  • Диагностика на рутинно обработен биопсичен материал и прилагане на съответната хисто-химия при необходимост от всички органи.
  • Диагностика на ендоскопски и щипкови биопсии.
  • Самостоятелно изготвяне и диагностициране на интраоперативни /гефрирни/ материали.
  • Самостоятелно изготвяне и диагностициране на цитологични материали от гастроентерологията, лимфната патология, АГ-патологията.
  • Самостоятелно изготвяне, отчитане и диагностициране на имунохистохимични препарати.
  • Използване на амплитудна модулация на лазерната светлина за визуализиране и прецизно количествено отчитане на имуноморфологично обработени тъканни обекти.
  • Използване на фазова модулация на лазерната светлина за прецизна количествена диагностика на предварително маркирани тъканни обекти.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ДОЦЕНТ Д-Р ВЕСЕЛИНА ЦЕНОВА СЪЙНОВА

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.