Денимед ООД 0 5 0 0 0

Денимед ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1684 прегледа
0
  Денимед ООД

  Служба по трудова медицина "ДЕНИМЕД" е лицензирана служба по трудова медицина регистрирана с удостоверение № 450 / 26.04.2010 г. издадено от Министерство на здравеопазването, на основание чл.25 г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. СТМ "ДЕНИМЕД" е една от най-надеждните служби на територията на Р. България. Нашият екип извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли съобразно най-високите стандарти. Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по трудова медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд. Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол. Екипът ни се състои от високо квалифицирани кадри – лекари със специалност „ трудова медицина”, инженери специалисти по „безопастност и охрана на труда”, психолог, икономисти, юристи и ИТ специалисти, които обслужват клиентите ни от цялата страна. СТМ "ДЕНИМЕД" разработва и разяснява всички основни вътрешни фирмени актове,работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите; Изготвя правила, норми и инструкции във фирмите и предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа; Мерки за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания; Обучение на работниците / служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ; Правилник за вътрешния трудов ред; Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии; Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения; Подготовка на персонала за безопасна работа; Длъжностни характеристики; Физиологичен режим на труд и почивка; Изготвяне на схема за евакуация; Информира всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания; Трудово–правни консултации; Обучения на КУТ и ГУТ; Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ; Обучения на длъжностни лица / органи по БЗР; Обучения по безопасност и здраве; Проиграване на програми за предотвратяване на пожари и правила за поведения при бедствия и аварии и други.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Денимед ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.