Доц. д-р Мария Любомирова Цекова 0 5 0 0 0

Доц. д-р Мария Любомирова Цекова

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2106 прегледа
0
  Доц. д-р Мария Любомирова Цекова

   

  Дата и място на раждане:
  20.07.1953 г., гр. Плевен
   
  Настояща позиция:
  Началник на Втора клиника по кардиология,  УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен;
  Доцент към катедра “Кардиология, пулмология, ендокринология” – МУ- Плевен
  Образование и квалификация: 
  Средно образование – Гимназия с преподаване на руски език – Плевен (1971)
  Висше медицинско образование – ВМИ – София (1977)
  Специалност “Вътрешни болести” (1982)
  Специалност “Кардиоревматология” (1985)
  Научно образователната степен  “Доктор” по кардиология” (2004)
  Доцент по кардиология (2005)
  Професионален опит:
  Ординатор в Интензивно кардиологично отделение. Първостепенна окръжна болница – Плевен От 1978 г. до 1979 г.
  Асистент в Кардиологична клиника-Интензивно кардиологично отделение, ВМИ-Плевен От 1979 г. до 1982 г.
  Старши асистент, ВМИ-Плевен.о (1982 – 1986)
  Главен асистент в Кардиологична клиника ИКО, ВМИ – Плевен. (1986)
  Главен асистент в ИКО МБАЛ-Плевен / ВМИ –Плевен/. (2001)
  Доцент по кардиология към МУ-Плевен.(2005)
  Началник на  ИКО МБАЛ – Плевен /ВМИ- Плевен/. (2002)
  Началник интензивно кардиологично отделение, Клиника по кардиология, УМБАЛ „д-р Георги Странски” – ЕАД, Плевен. (2005)
  Началник Клиника по интензивна кардиология, УМБАЛ „д-р Георги Странски” – ЕАД, Плевен (2005)
  Началник Втора Клиника по кардиология, УМБАЛ „д-р Георги Странски” – ЕАД, Плевен  (2011)
  Специализации: 
  Мичигански университет – САЩ по проблеми на спешната кардиология и съвременно сърдечно подпомагане на живота. (1993)
  Кардиология и епидемиология – Залцбург, Австрия. (1994)
  Кардиологична клиника на Медицински Университет, Виена – Австрия по клинична  и интервенционална кардиология. (1999)
   
  Преподавателскадейност: 
  Обучение на български и чуждестранни студенти по медицина към МУ – Плевен
  Следдипломно обучение на специализиращи лекари по кардиология, вътрешни болести и спешна медицина .
  Координатор за Северна България в Програма за Непрекъсната медицинска квалификация, разработвана от Медикъл Сървис Корпорейшън Интернешънъл – САЩ, Мичигански университет – САЩ и ЦССХК  “Св. Екатерина “ – София. (1993 – 1995)
  Научна дейност: 
  134 научни съобщения и доклади, изнесени на национални форуми.
  69 публикации в български и чуждестранен медицински печат.
  Защитен дисертационен труд на тема–“Клинични и прогностични аспекти при остър миокарден инфаркт без Q-зъбец” – /Сравнително проспективно проучване при остър миокарден инфаркт без Q и с Q-зъбец
  Монография “Остър миокарден инфаркт без Q-зъбец – клинико-прогностична оценка”
  Монография „Кратко ръководство за хронична сърдечна недостатъчност + Ритъмни и проводни нарушения"
   
  Участие в научни проекти:
  Профилактика и контрол на миокардния инфаркт в региона на бившия Плевенски окръг” (2004);
  “Комплексна биохимична оценка на риска при пациенти с остър коронарен синдром без ST-елевация”  (2005 – 2006);
  „Предиктивна стойност на някои хемостазни показатели и маркери за активността на атеросклеротичната плака при остър коронарен синдром”  (2007 – 2008).
  Езикова подготовка: 
  английски език  – писмено и говоримо;
  руски език – писмено и говоримо.
  Телефон за контакти:
  Сл. тел. +359 64 886 535;
  Факс +359 64 886 535;
  Моб. тел. +359 888 321 802

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Доц. д-р Мария Любомирова Цекова

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.