ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА – ЕООД 0 5 0 0 0

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА – ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2542 прегледа
0
  ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА – ЕООД

   

  Електромонтаж и наладка ЕООД е специализирана за монтаж и въвеждане в експлоатация на реклоузери средно напрежение. Фирмата дава експертна оценка за годност на енергийното оборудване и съвместимостта на новодоставеното с наличното.
   
  Проучвателни, проектни и консултантски работи по вторична комутация на електроенергийни обекти; 
  Елекромонтажни работи в електрически подстанции и трафопостове; реклоузери на електропроводи средно напрежение
  Пусково-наладъчни работи и измервания на електрически машини и съоръжения, на системи за измервания, контрол и автоматизация на технологични процеси.
  Измерване на импеданса фаза – защитен проводник и заземителни инсталации.
  Откриване и отстраняване на кабелни повреди.
  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за регулиране фактора на мощността.
  Акредитация на Орган за контрол от вида С, съгласно критериите на БДС ЕN 45004.
  Лиценз от ДАЕЕР.
  Атестат от ББКЕ.
  В своята над двадесет и петгодишна история Електромонтаж и наладка ЕООД е въвела в експлоатация подстанция 750 kV, десет подстанции 400/110 кV, четири подстанции 220/110 кV, повече от сто подстанции 110/СН, реконструкции в уредби 400 кV, 110 кV, 20 и 10 кV, както и много възлови станции, трафопостове, кабелни и въздушни линии и помпени станции.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА – ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.