ЕЛИА – АД 0 5 0 0 0

ЕЛИА – АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3077 прегледа
0
  ЕЛИА – АД
  Началото беше поставено през 1995 г. с реализация на проекти за реконструкция и модернизация на морално и физически остарели разпределителни уредби средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН) в големите промишлени предприятия в страната.
   

  ■ ЕЛИА АД разработва фирмена политика, стратегия и стил на работа, насочени изцяло към клиентите и изискванията на елек
  троенергийния пазар. 
  ■ Най-големите предимства на фирмата са висококвалифицираният инженерно-технически потенциал и опитът, придобит при изграждането на над 300 обекта за индустрията и енергийната инфраструктура на Република България. 
  ■ ЕЛИА АД притежава своя собствена модерн ЕЛИА а база – Завод за електротехнически съоръжения (ЗЕС) ЕЛИА в Добрич, който беше открит през 2002 г. Заводът е изграден в съответствие с всички европейски изисквания за качество на продукцията и безопасност на работата, съобразен е с действащите законови нормативни разпоредби и отговаря на най-строгите норми за екологично чисто производство. 
  ■ Наред със завода си в Добрич ЕЛИА АД притежава офиси в София, както и офис във Варна, в които фирмата е създала съвременни условия за работа на своите 80 специалисти. 
  ■ В структурата на ЕЛИА АД е изграден като самостоятелно звено Орган за контрол, вид С, акредитиран от БСА съгласно изискванията на БДС ЕЛИА EN ISO/IEC 17020. 
  ■ Внедрена е Интегрирана система за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001 и BS OHSAS 18001, която е оценена и сертифицирана от SGS. 
  ■ В изпълнение на проект по Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 „Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” ЕЛИА АД внедри Интегрирана информационна система за управление и контрол на работните процеси (ERP System) Bora Business Solutions, както и специализирани програмни продукти за съвременно проектиране и конструиране. 
  ■ ЕЛИА АД притежава свидетелство за марка от Патентното ведомство на Република България рег. № 42597/24.07.2002 г. 

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЕЛИА – АД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.