ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ – АД 0 5 0 0 0

ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ – АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3425 прегледа
0
  ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ – АД
  Уважаеми господа, 
   
  “Енергоинвестмънт “АД е регистрирано в края на 2009г. с цел реализация на енергийни проекти на група “Софарма” АД. В средата на 2010г. получихме лиценз от ДКЕВР, като Търговец на електроенергия и от тогава работим на Свободния пазар на електроенергия. 
  Начинът, по който Търговеца на електроенергия организира доставката на електроенергия за своите клиенти, като гъвкав и ефективен участник на пазара, му позволява да осигури, при неизменно качество на доставките, ценово предимство спрямо еднотарифната цена за електроенергия на Лицензирания Снабдител за региона. Такова ценово предимство предлагаме и ние на своите клиенти.
  Излизането на свободния пазар на електроенергия е свързано с получаване на удостоверения за съответствие на меренето съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, удостоверения за липса на задължения до момента на излизане на свободния пазар към съответното Електроразпределително дружество, на територията на което са разположени обектите на Клиента, регистриране в Електроенергийния системен оператор, създаване на база данни за измерване на консумираната ел. енергия на обекта, сключване на договори за пренос, достъп и под условие със съответното Електроразпределително дружество, сключване на договор за балансиране и издаване на банкови гаранции. Ние имаме опит с изготвянето на тези документи и предлагаме като услуга на всички наши клиенти.
  Спецификата на доставка на електроенергия от свободния пазар за Търговските участници, каквито се явяват потребителите е свързано с изготвяне на ежедневни Товарови графици, в които по часове е посочено количеството енергия, необходимо за обектите. Това затормозява клиентите и понякога неточностите стопяват положителния финансов резултат. 
  За предприятията от групата, както и за всички наши клиенти, ние поемаме изготвянето на тези Товарови графици. Инсталираме за наша сметка по обектите, където е необходимо, измервателна техника за отчитане на потреблението в реално време, ползваме специализиран софтуер и отменяме нашите клиенти в една непривична дейност. За изготвянето на точни товарови графици поддържаме връзка и обменяме информация с персонала обслужващ дадения обект на Клиента. Поемайки изготвянето на товаровите графици на своите клиенти ние поемаме и техния небаланс между подадения и реалния товаров график.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ – АД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.