Адвокатска кантора „Алфа ет омега“ 0 5 0 0 0

Адвокатска кантора „Алфа ет омега“

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3421 прегледа
0
  Адвокатска кантора „Алфа ет омега“

   

  Адвокатска кантора „Алфа ет омега” се намира в гр. Пловдив. Адресът е булевард „6-ти септември” № 152, етаж І, офис 106. Лицата, използвали услугите на кантората са получавали изчерпателно консултиране по интересуващите ги проблеми, без да са били поставяни ограничения в отделеното време, при уговорена среща или чрез изготвяне на правен анализ в писмена форма, вкл. и след отправяне на въпрос по електронна поща. Кантората е осигурявала цялостна подготовка за завеждане на дело и представителство по искове за обезщетяване на всякакви вреди, за защита на нарушени вещни права и за събиране на парични вземания. Оказвана е цялостна подкрепа за разрешаване на лични проблеми, свързани с разтрогване на брак, упражняване на родителски права, издръжка и осиновяване. При подготовка на сделки с недвижими имоти кантората е извършвала всичко възможно за гарантиране на добросъвестното им изпълнение и предотвратяване на възможни злоупотреби. При правно обслужване на юридически лица е подготвяла всички необходими документи за сключване на всякакви сделки и извършване на всеки вид регистрация в Търговския регистър и други органи на държавната администрация. 
   
        Представяне на дейността и услугите:
       Адвокат Здравко Василев предлага широк спектър от услуги като водещи досега в практиката му са били проблемите на гражданското и търговското право. Адвокатът е посветил голяма част от практиката си на искове за обезщетения от злополуки, както и от неправомерни действия на органи на държавната и общинската администрация. При обслужване на търговски дружества е подготвял документи за регистрация на промяна в обстоятелства, обявявани в Търговския регистър, вкл. прехвърляне на предприятия и извършване на апортни вноски, както и преобразуване на правната форма на дружество и е регистрирал търговци. Адвокатът е поемал дела по повод неизпълнение на договори и развалянето им, както и за защита на право на собственост и ограничени вещни права. Работи и в областта на семейното право, сътрудник е на българска и е представител на чуждестранна организация за посредничество при осиновявания. Явявал се е по дела за прекратяване на брак и е съдействал за доброволно уреждане на спорове по тези дела и за сключване на споразумения за упражняване на родителски права. Адвокатът оказва и съдействие за подготовка на всякакви документи, заверявани от нотариус, вкл. в случаи на сделка с недвижими имоти извършва пълна проверка за наличие на тежести. Оказва правна помощ чрез извършване на писмени консултации и правни анализи. В работата си се стремя към пълно разбирателство с обърналите се към мен лица и изграждане на взаимно доверие с цел съвместно намиране на най-добро решение на всеки проблем. 

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Адвокатска кантора „Алфа ет омега“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.