ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ СД 0 5 0 0 0

ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ СД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4142 прегледа
0
  ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ СД
  С Решение на Пловдивски окръжен съд от 2004 г.е регистрирано сдружение ”ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ”. Предметът на неговата дейност е професионално обучение за  усъвършенстване и повишаване на квалификацията / надграждащо обучение/ в областта на икономиката, информационните технологии, маркетинга, мениджмънта, услуги за личността, бизнес администрация, чуждоезиково обучение и експертно-консултантска работа в същите направления.
   
   
   
  В сдружение  „Интербизнес – Иванова и сие” функционират:
   
  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ , лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение – Лиценз № 200712475 / 17.10.2010г. и Приложение към него от 19.06.2014 г., в който се провежда обучение по 20 професии и специалности. За всяка специалност  се получава Свидетелство за професионална квалификация за съответната степен или Удостоверение за професионално обучение по част от професията .
  Дружеството е лицензирано за издаване на Европейски сертификат за компютърни умения – Лиценз № 21 от януари, 2010 год. на ECDL /European Computer Driving License/.
  ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ, разкрит от учебната 2010 / 2011 година със Заповед N РД 14- 111 / 21.07.2010 година на Министъра на образованието младежта и науката със  специалностите „Предприемачество и мениджмънт”, „Компютърни мрежи” и „Организация и управление в ресторантьорството”, а за 2011 / 2012 г. със Заповед № РД -09-1081/01.08.2011 г. са разкрити и новите специалности: „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия” и „Приложна Фотография”.
  Звено за ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА  И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ .
   
   
  КАКВА Е ВАШАТА ПОЛЗА?
   
  Ние Ви предоставяме учебни планове и програми, разработени в съответствие с Вашите изисквания, възможности и потребности.
  Създаваме условия да възприемете добрите практики като ползвате експертизите на високо квалифицирани преподаватели и активни методи на обучение.
  Ще повишите своята квалификация  и компетентност за постигане на желаните успехи в личностната и професионална реализация.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ СД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.