ИСОПРОФЕШЪНЪЛКОНСУЛТ ООД 0 5 0 0 0

ИСОПРОФЕШЪНЪЛКОНСУЛТ ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2556 прегледа
0
  ИСОПРОФЕШЪНЪЛКОНСУЛТ ООД

   

  Здравейте, приятно ни е да се запознаем! 
  Ще се опитаме да се представим не с думи, целящи да Ви впечатлят, не чрез демагогия, а споделяйки с Вас мечтата си, която се стремим да се материализира с времето.
  Ние се стремим към по- висок статус. Желанието ни да бъдем предпочитаният консултант ни подтиква към мобилизиране на цялата ни енергия, за достигане на по-високо ниво и осъществяване на потенциалните ни възможности. Водач ни е перфекционизма, любовта към детайла, желанието да предоставим на клиента, възможно най-добрия продукт, желанието да обслужваме клиентите си по най-добрия начин. …… или за нас можем да кажем:
  НИЕ СМЕ АМБИЦИОЗНА КОМПАНИЯ
  Фирмата ни не е голяма, хората, които работят в нея са еднакво съпричастни към постигането на общата цел и работят заедно в постоянна взаимна зависимост помежду си, за да изпълнят целта. Отборната работа е фундаментална за нас. Взаимопомощта е в основата на успешния край на всеки проект. Освен това е осигурен достъп на всички служители до всякаква информация за това, което става във фирмата (финансово състояние, пазари, конкуренция, потребители), за да може всеки служител да се ангажира в тяхното разрешаване, като разчита на своите многобройни функционални умения. Така, че за нас можем да кажем:
  НИЕ СМЕ ЕКИП
  Екипът ни се състои от хора способни да мислят, да разсъждават, да разбират материалното и абстрактното. Можем да вземем бързо правилни решения в непознати ситуации и да се избегнат грешките от субективен характер. За подобряване вземането на управленски решения използваме съвкупност от понятия, методи и процеси, като се използват различни източници на информация, прилага се предишен опит и се правят предложения с цел да се получи точна представа за динамиката на бизнеса ни. С основание можем да кажем за нас:
  НИЕ СМЕ ИНТЕЛИГЕНТНА КОМПАНИЯ
  Ние знаем, че „Съвършенство е да се създава висока и стабилна стойност за клиента„. Убедени сме, че лоялността на клиентите ни е решаващ фактор за дългосрочния успех на нашата организация. Това е причината да се стремим да опознаваме и да разбираме своите клиенти, да изградим с тях отношения на взаимно доверие и синхрон между лоялни партньори. За нас обслужването на клиентите вече не е само въпрос на личностни умения, а се стремим очакванията да са превишени. Ние знаем, че ентусиазмът е движеща сила на качеството. За това не предлагаме просто услуги, а Ви предаваме ентусиазма идващ от вътрешната ни убеденост, че това, което правите, е добро, значимо и важно. Най-отговорно мажем да кажем за нас:
  НИЕ СМЕ КОМПАНИЯ ФОКУСИРАНА ВЪРХУ КЛИЕНТА
  „ISO Professional Consult” Ltd. – ние сме
   
  компания, чиято основна дейност е разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти.
  „ISO Professional Consult” Ltd е редовен член на Сдружение Клуб 9000.
  Продуктите на фирмата са специализирани, но приложими във всички сфери на стопанския живот.
  Ние вярваме, че само компаниите с визия ще оцелеят и ще постигнат устойчив растеж.Чрез предоставянето на качествени услуги имаме възможност да се отличим и да завоюваме пазарна позиция. Ние и нашите клиенти се радваме на успех, като реализираме предимствата от трансфер на знания и внедряване на добри бизнес практики.
   
   
  I F S
   
  INTERNATIONAL FOOD STANDART
   
  МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИТЕ
   
  IFS е стандарт за безопасност на храните, въведен от Асоцияцията на германските и френски търговци на едро на храни.
  IFS унифицира изискванията към производителите по отношение на безопасността на храните и се стреми да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. Стандартът надгражда принципите на системата НАССР, като поставя допълнителни специфични изисквания. Тези браншови специфични изисквания, които са допълнително доказателство за търговеца, че предприятието произвежда точно определени храни при точно определени условия.
  Под чадъра на световната иниатива по безопасност на храните /GFSI/ седем големи търговски вериги /Carrfour, Tesco, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart  и Delhaize/достигнаха общо одобрение и приеха четири схеми за безопасност на храните:
  BRC – световен стандарт на Британския консориум на търговците на дребно /British Retail Consortium Global Food Standard;
  IFS – International Food Standard – международен стандарт за безопасност на храните
  SQF 2000 – схема за безопасни и качествени храни 2000 /Safe Quality Food Scheme/
  Холандска схема за анализ на опасностите и контрол на критичните точки – НАССР
  Стандартът IFS версия 5 /актуална към момента / се състои от пет части:
  Част 1 – принципи при одитиране на IFS;
  Част 2 – сборник от изисквания на IFS;
  Част 3 – изисквания към сертифициращите органи и одитори;
  Част 4 – доклад
  Изискванията към организациите са дадени в част 2 и са разделени на 5 глави:
  Глава 1 – общи изисквания към системата за управление на качество. Включва изисквания към:
  Системата за управление на качеството;
  НАССР – изискванията към прилагане на основните принципи
  Общ наръчник по качеството – изисквания към структурата и съдържанието на този документ
  Процедури;
  Изисквания към документацията;
  Съхраняване на записи
  Глава 2 – поставя изискванията за отговорност на ръководството – политика по качеството, демонстриране на ангажираност от страна на висшето ръководство, преглед от ръководството, ориентация към клиента.
  Глава 3 – третира изискванията към управление на ресурсите – персонал – облекло, лична хигиена, здравен статус, обучение. Отделно се третират изискванията към помещенията за персонала – за преобличане, за миене, тоалетни. Влизането в зоните с висок риск трябва да става през т. Нар. „филтър”, състоящ се от съблекалня, баня и стая за обличане;
  Глава 4 – реализиране на продукта /най бобширната/ Включени са изисквания подобни на изискванията от клауза 7 на ISO 9001:2008. Накратко това са:
  Преглед на договора;
  Спецификация на продукта;
  Проектиране на продукта;
  Закупуване;
  Опаковане;
  Наблюдаване на състоянието на организацията – включва вътрешни проверки и проверки на доставчиците;
  Специфични изисквания към обработката;
  Изисквания към производствената среда – местоположение, стени, тавани, прозорци, осветление и т.н.;
  Хигиена на помещенията;
  Отпадъци;
  Контрол на вредителите;
  Транспорт;
  Поддръжка;
  Оборудване; валидиране на оборудването – за да се докаже, че е подходящо;
   
  Проверка и калибриране на измервателното оборудване;
  Обща проследимост;
  Проследимост на генетично модифицирани организми;
  Алергени 
   
  Глава 5 – изисквания към провеждане на Вътрешенодит – контрол на време /температура/ процеси; контрол на количества; риск от физическо и химическо замърсяване; откриване на метали и чужди тела; анализ на продукта; оплаквания от клиенти; правила за изтегляне на продукт от пазара или недопускане на продукт на пазара; несъответстващ продукт; коригиращи действия
   
  ISO 27001 : 2005
  Управление на информационната сигурност – сърцевината на бизнеса
   
   
  ISO 27001 : 2005 е стандарт за управление, а не стандарт за сигурност. Той дава рамка за управление на информационната сигурност в рамките на една организация.
   
  Стандарът ISO 27001 : 2005, известен като СУИС е международно признат и по думите на самия стандарт, той е предназначен за „създаване на модел за разработване, внедряване, употреба, мониторинг, преглед, поддръжка и усъвършенстване на системата за управление на информационната сигурност”.
  Поверителността, цялостта и достъпа до информация е от съществено значение за поддържане на конкурентно предимство, рентабилност, спазване на законови изисквания и търговски имидж за всяка една организация.
   
  ISO 27001 : 2005 е подходящ за всеки тип организация,голяма или малка; във всеки един сектор или местоположение.
  Стандартът е особено подходящ, когато защитата на информацията е от решаващо значение, каквато е областа на финансите, здравеопазването, счетоводните услуги, застрахователната сфера, IT сектора и др.
   
  ISO 27001 : 2005 определя процеси, за да гаранитира, че:
  тези проверки се изпълняват и са ефективни, и
  че проверките продължават да отговарят за сигурността на организацията и нейните информационни активи
   
                          ISO 27001 : 2005 предлага процесния подход известен като 
                                          Планиране – Извършване – Проверка – Действие 
   
  ISO 27001 : 2005 се основава на подхода за оценка на риска. Информационната оценка на риска за сигурността се използува за определяне на изискванията за сигурност на организацията и последващо идентифициране на контрола за сигурност, необходим за привеждане на риска в рамките на приемливо ниво за организацията.
  ISO 27001 : 2005 е разделен на 10 основни секции, всяка от които е от ключово значение за поддържане на сигурността. Те са:
  Политика по сигурността – обяснява и излага политиката по информационна сигурност;
  Организационна сигурност – обяснява как трябва да се управлява информационната сигурност;
  Класификация на активите и управление – активите включват информация, софтуер, услуги и др. Те са ценни и трябва да се управляват и отчитат;
  Сигурност на персонала – обучение, отговорности, процедури за проверка и дийствия на персонала;
  Физическа сигурност и околна среда – физически аспекти на сигурността, включително защита на оборудването и информацията от физически увреждания, както и физически контрол на достъпа до информация и оборудване;
  Комуникации и управление на операциите – подходящо управление и сигурна експлоатация съоръженията за обработка на информацията всеки ден;
  Контрол на достъпа;
  Развитие на системата и поддръжка – тази част от стандарта се занимава с въпроси, които са свързани с проектирането и поддръжката на системи / софтуерни, компютърни мрежи /, така че те да са сигурни и да се запази цялостта на информацията;
  Управление на непрекъснатостта на бизнеса – поддръжка на основните стопански дейности по време на неблагоприятни условия, от справяне с големи бедствия и аварии до незначителни локални проблеми;
  Съответствие – отнася се за бизнес съответствието с националните и                                          международни закони и изисквания
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ISO 27001 : 2005 може да помогне на Вашата организация да:
  Повишаване на конкурентоспособността – показва, че организацията обръща сериозно внимание на сигурността на информацията. Поддържането на система за управление на информационната сигурност демонстрира надеждност и повишава нивото на доверие. Дава увереност на клиентите, служителите, мениджмънта и собствениците на организацията, че информацията, с която се работи е надеждно защитена и системата за управление на тази защита е адекватна и работеща;
  Гарантира се конфиденциалност и интегритета на информационните активи, чрез управление на достъпа до тях, с оптимален ресурс за опазването им;
  Използвате системата в рамките на организации като начин да се гарантира, че рисковете за сигурността са разходно-ефективно управлявани;
  Увеличите вътрещната увереност;
  Осигурите рамка за изпълнение на инциденти свързани с информационата сигурност;
  Подобрите комуникациите и оперативния мениджмънт;
  Показва, че организацията разбира и прилага всички правни и регулаторни
  изисквания, които са насочени към нея и сектора, в който работи;
  Осигурява се непрекъсваемост на Вашия бизнес, в случаи на извънредни ситуации и кризи;
  Получаване на международно признание и повишаване авторитета на компанията, както на вътрешния, така и външните пазари.
   
  Някой от извистните фирми сертифицирани по 
  „Българска фондова борса -София”АД.
   
  Овладените трудности
  са спечелени възможности
                                   У. Чърчил

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ИСОПРОФЕШЪНЪЛКОНСУЛТ ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.