ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ ЕООД 0 5 0 0 0

ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2894 прегледа
0
  ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ ЕООД
   
  Счетоводна къща Йосифова Консултинг ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на своите клиенти, счетоводство и пълно счетоводно обслужване, личен състав и работни заплати, счетоводни консултации, данъчна защита, първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията.
   
  СЧЕТОВОДСТВО
   
  ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване:
   
  – Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции;
  – Месечни декларации за ДДС и INTRASTAT;
  – Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
  – Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;

  – Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;


  ТРЗ
   
  Включват цялостно администриране на персонала:
   
  – Изготвяне на трудови договори;
  – Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни;
  – Изготвяне персонално досие;

  – Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки;


  КОНСУЛТАЦИИ
   
  Данъчни консултации:
   
  Независимо от типа на вашия бизнес, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение. Ето защо Ви предлагаме професионални консултации във връзка с:
   
  – счетоводно и данъчно законодателство;
  – трудово – правно законодателство;
  – социално и осигурително законодателство;
  – консултации във връзка с ДДС;
  – консултации във връзка с местни данъци и такси;
  – консултации във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
  – консултации във връзка със сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения;
  – подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг;
   

  Финансови консултации


  АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


  – Регистрация на фирми;
  – Ликвидация;

  – Деклариране на Годишни счетоводни отчети;


  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.