КАМИЯ КОНСУЛТ – ЕООД 0 5 0 0 0

КАМИЯ КОНСУЛТ – ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3872 прегледа
0
  КАМИЯ КОНСУЛТ – ЕООД
  Камия Консулт” ЕООД  предлага финансово-счетоводните услуги, бизнес консултиране, правни и данъчни консултации при стриктно спазване на Българското законодателство и защита интересите на нашите клиенти:
   
  -изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия на фирмата;
   
  -текущо осчетоводяване и завеждане на счетоводни регистри;
   
  -изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите и сметки за изплатени суми;
   
  -начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НАП на хартиен или електронен носител;
   
  -подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
   
  -ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност в  НАП на хартиен или електронен носител;;
   
  -изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
   
  – звършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения
   
  -извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
   
  -изготвяне на Годишна данъчна декларация;
   
  -изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за  собствения капитал и Приложения, съгласно счетоводното законодателство;
   
  -данъчна защита и консултации;
   
  -обслужване на клиенти по системата Интрастат

  Оставете коментар и рейтинг за фирма КАМИЯ КОНСУЛТ – ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.