КА КОНСУЛТ – 04 ООД 0 5 0 0 0

КА КОНСУЛТ – 04 ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2028 прегледа
0
  КА КОНСУЛТ – 04 ООД
  Фирма "КА КОНСУЛТ – 04" ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност
   
  Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото.
  Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.
  Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги. 
   
  При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.

  При проектирането :
   
   
  Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация.
   
  Съгласуване на проектната документация с експлотационните и контролни органи и получаване на "Разрешение за строеж"

  При строителството :
   
   
  • законосъобразно започване на строежа;
  • пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  • изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  • контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  • опазване на околната среда;
  • недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  • проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  • изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
  • Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.

  При Консултирането :
   
   
  По проблемите на ЗУТ
   
  По проблемите на издаване Разрешение за ползване
   
  По правни проблеми на строителството
   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма КА КОНСУЛТ – 04 ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.