КИРИЛ ДАНАИЛОВ – ТОП-ГЕО – ЕТ 0 5 0 0 0

КИРИЛ ДАНАИЛОВ – ТОП-ГЕО – ЕТ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4967 прегледа
0
  КИРИЛ ДАНАИЛОВ – ТОП-ГЕО – ЕТ

  ЕТ Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО е регистрирана през 1995 г.

  През изтеклия период от време фирмата и нейни служители са взели участие като изпълнители и подизпълнители в много дейности от областта на геодезията и кадастъра:

  – Участие във всички фази и етапи в извършването на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ за редица землища от територията на страната.

  – Участие в извършването на технически дейности за поддържане на КВС.

  – Изработване на кадастрални карти и регистри.

  – Изработване на помощни кадастрални планове.

  – Изпълнение на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ за земи.

  – Изработване на кадастър на подземните проводи и съоръжения.

  – Първоначално оцифряване и анализ на кадастрални карти.

  – Изработване на ГИС на защитени територии и резервати.

  – Геодезическо осигуряване на геофизични, геоложки и хидрогеоложки дейности.

  – Геодезически снимки и проекти за вертикално планиране на терени за бензиностанции, площадки за базови станции на GSM оператори, сгради, съоръжения и др.

  – Геодезически снимки и наблюдение на деформации на свлачищни терени.

  – Изработване на регулационни планове.

  – Поддържане на Картата на възстановената собственост за Съдебни райони Тетевен, Враца, Бяла Слатина, Плевен и Кнежа.

   

  Фирмата разполага с добър екип от специалисти, по-голямата част от които са правоспособни лица, регистрирани съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба 3 за водене и съхраняване на регистъра лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, имащи голям опит и трудов стаж в областа на геодезията и кадастъра като цяло.р.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма КИРИЛ ДАНАИЛОВ – ТОП-ГЕО – ЕТ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.