Красбивал ООД 0 5 0 0 0

Красбивал ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4209 прегледа
0
  Красбивал ООД

  Дружеството е регистрирано с решение № 1 от 23.02.2005г. на СГС по ф.д. № 1629/2005г.

  Редовен член е на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за обекти 2-ра категория с Протокол № 0185/05.02.2010г.
  Дружеството е внедрило и поддържа:
   – Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008
   
  Фирмата изпълнява:

  • Ново строителство на комплекснообслужващи, административни, промишлени и жилищни сгради, реконструкция, основни ремонти, модернизации, преустройства, благоустрояване
  • Изготвяне на количествени сметки.
  • Консултации

  Oтговорности на ръководството

  Застраховка професионална отговорност с агрегатен лимит 1’000’000,00лв
  Групова застраховка за злополука на наличния персонал от служители и работници
  Работно облекло и лични предпазни средства
   

  Hалични мощности

  • Складова база с автопарк
  • Машини и съоръжения
  • Хоризонтални и вертикални кофражи
  • Модулни и тръбни скелета
  • Собствен транспорт
  • Железарска работилница

  Персонал

  • строителни инженери
  • строителни техници
  • координатори по безопасност и здраве в строителството
  • икономисти
  • специалисти В и К инсталации
  • специалисти ел. инсталации – вътрешно захранванеспециалисти в новите технологии и сухо строителство
  • снабдители
  • шофьори
  • квалифицирани работници в изграждането на обекти по традиционен метод – зидарокофражисти, арматуристи, зидаромазачи, настилкаджии, дърводелци, бояджии

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Красбивал ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.