МАПКАД – ЕООД 0 5 0 0 0

МАПКАД – ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2839 прегледа
0
  МАПКАД – ЕООД

   

  МАПКАД ЕООД работи в областта на геодезията и кадастъра и притежава всички необходими  лицензи за извършване на тези услуги. 
  Дружеството е вписано в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България. 
  Екипът ни се състои от  високо квалифицирани и опитни инженери-геодезисти,  участвали в проучването, проектирането и реализацията на различни проекти в цялата страна. Специалистите ни притежават поименни удостоверения за пълна проектантска способност за изпълнение на част Геодезическа от КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране), както и удостоверения като правоспособни лица за дейности по кадастъра. 
  Фирмата е обезпечена с модерна геодезическа и офис техника , със съвременно оборудване и лицензиран професионален софтуер,  с което гарантира качествено и прецизно изпълнение на възложените задачи. 
  Всички процеси, свързани с измерване, обработка и оформяне на крайните резултати, са автоматизирани. 
  Работим в тясно сътрудничество с утвърдени архитекти и доказани професионалисти от другите инженерни специалности. 
  Всеки наш проект е доказателство за професионално свършена работа.  Прецизното и коректно изпълнение на поетите ангажименти към всеки наш клиент, съобразявайки се с конкретните изисквания и срокове е гаранция за дълготрайното ни сътрудничество.
   
  Смятаме, че в наше лице ще намерите отличен партньор.  
   
  Основната дейност и реализация на МАПКАД ЕООД е извършването на всички видове геодезически работи и дейности по кадастъра: 
  изработване и прилагане на геодезически карти и планове, 
  изработване  и прилагане на устройствени планове (регулационен, нивелетен, земеустройствен и др.), 
  изготвяне на топографски и кадастрални карти;
  вертикално планиране, трасиране, геодезически работи и контрол на строителството (трасиране на сгради и съоръжения; даване на строителна линия и ниво и извършване последващ контрол; изработване на екзекутивни чертежи)
  поддържане на кадастъра и имотния регистър.
  Работи с геодезически инструменти и извършва измервания и изчисления с необходимата прецизност и точност. 
   
  Част от услугите, които извършваме са следните: 
   
  ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНE
  –   на релеф;
  –   на линейни обекти и съоръжения – пътища, реки, канали, електропроводи
  –   пространствено заснемане на фасади, калканни стени и недостъпни точки
  –   на дървесни видове;
  –   определяне на ниво на сгради и съоръжения; 
  –   геометрична и тригонометрична нивелация;
   
  ТРАСИРАНЕ
  –   трасиране граница на имоти и контур на сграда;
  –   трасиране на ниво;
  –   трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради;
  –   трасиране на линейни обекти – канали, подземни и надземни проводи, пътни съоръжения;
  –   трасиране на улична регулация;
  –   трасиране на вътрешноквартални пространства;
  –   трасиране на изкопни работи
  –   корекции на реки; 
   
  ПРОЕКТИРАНЕ И РЕГУЛАЦИЯ 
  –   изработване и изменение на подробни устройствени планове (ПУП) , план за регулация, парцеларен план
  –   вертикално планиране на вътрешноквартални пространства, сгради, улични мрежи, зони за благоустрояване ;
  –   нивелетни проекти;
  –   картограми на земните маси;
  –   трасировъчни проекти;
  –   нивелетни проекти; 
  –   проекти за третиране на хумусния слой
  –   проектиране на геодезически опорни мрежи;
  –   проекти за изследване на деформации; 
   
   
  ЕКЗЕКУТИВИ И АНАЛИЗИ
  –   екзекутивно заснемане на площни и линейни обекти;
  –   определяне обема на иззетите земни маси;
  –   определяне на площи и обеми;
  –   трансформация на координати;
  –   определяне на скоростите и направленията на движение на сгради, инженерни и инфраструктурни обекти.
   
   
  КАДАСТРАЛНИ УСЛУГИ 
  –  Определяне и проверка на имотни граници
  –  Определяне на площта на поземлен имот
  –  Разделяне и обединяване на имоти
  –  Трасиране на имотни граници
  –  Отстраняване на грешки в кадастралния план и карта
  –  Нанасяне на имоти, сгради в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл.52 о т ЗКИР
  –  Изработване на скица-проект
  –  Изработване на етажни схеми
  –  Изработване на схема на самостоятелен обект

  Оставете коментар и рейтинг за фирма МАПКАД – ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.