МЕБЕЛИ ДИМОВ – ООД 0 5 0 0 0

МЕБЕЛИ ДИМОВ – ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 7530 прегледа
0
  МЕБЕЛИ ДИМОВ – ООД
  Мебелна фабрика "Димов" се намира в град Силистра. Производствената база се простира на площ от 6 хил. кв. м., в която работят над 100 души. 
   
  През последните години са направени огромни инвестиции с цел да се постигне възможно най-високо ниво на модернизaция. Това влючва цялостно обновяване на застроените помещения както и закупуването на нови и модерни машини за изработка на мебели, (благодарение на които, качеството на изработените продукти придобива нови измерения).
   
  Дейността на мебелна фабрика "Димов" е свързана с производството на корпусна и мека мебел, като по-голям дял заема корпусната, а меката мебел се предлага предимно в собствените магазини на фирмата.
   
  Цех "Корпусна мебел" изготвя широк спектър от изделия – мебели за бита, офис и хотелско обзавеждане, като мебелна фабрика "Димов" се е специализирала в производството на спални комплекти.
   
  Продукцията на фабриката се отличава най-вече с неповторим дизайн и собствен стил – плод на съвместната работа на фирмения дизайнерски и конструктивен отдел. Основната цел на мебелна фабрика "Димов", както до сега така и за вбъдеще, е да радва непрестанно своите клиенти с нови модели, добро качество и достъпни цени. 
   
  „Мебели Димов” ООД съвместно с избрания консултант – „Интер Консулт Нова“ ЕООД, успешно разработи и внедри системата за управление на качеството ISO 9001:2008. Консултантската дейност включваше диагностика на процесите в организацията, разработване на документацията на системата, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, внедряване на документацията, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството.
   
  „Европейска сертификация България“ ЕООД извърши сертифициране на внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008. Обхватът на услугите по сертифициране включваше следните дейности: одит за адекватност на документацията на системата и одит за съответствие с ISO 9001:2008 на системата за управление на „Мебели Димов” ООД на място. След успешно завършване на сертификационния одит, беше издаден сертификат за въведената система за управление на качеството ISO 9001:2008. 
   
  Придобиването на Сертификат по качеството гарантира постигането на общата цел на проекта за повишаване на конкурентоспособността на мебели „Димов“, подобряване на имиджа и разширяване на пазарния дял на организацията. В резултат на изпълнение на проекта се очаква подобрение на качеството на продуктите, повишаване на ефективността в цялостната дейност, по-добро обслужване на клиентите, повишаване на тяхното доверие и подобряване на контрола върху технологичните процеси.
   
  Проект №3МС-02-79/01.06.2011 „Повишаване качеството на и утвърждаване на пазарните позиции на мебели „Димов“ чрез въвеждане на система за управление на качеството“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма МЕБЕЛИ ДИМОВ – ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.