Нотариус Светлозар Иванов Йорданов 0 5 0 0 0

Нотариус Светлозар Иванов Йорданов

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3095 прегледа
0
  В нотариалната кантора на Нотариус Йорданов можете да получите справка за вписани тежести на имот или смяна на собственост.
   
  Кантората на Нотариус Светлозар Йорданов е отворена за Вас всеки ден от 8,00 до 18,00, а за улеснение на тези, които са ангажирани през делничните дни, нотариусът работи и в събота – до 13,00 ч.
   
  Нотариални услуги от Нотариус Светлозар Йорданов
   
  Прехвърляне/ сделки с недвижими имоти – издаване на нотариален акт за прехвърляне или учредяване на вещно право върху недвижим имот
   
  Нотариален акт за покупко-продажба, Нотариален акт за дарение
  Нотариален акт за собственост /констативен нотариален акт по документи
  Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка
  Учредяване право на строеж, Ипотека
  Пълномощно
   
  Пълномощно за МПС
  Пълномощно за разпореждане с недвижим имот (при прехвърляне /закупуване, продажба, замяна, дарение/, делба или учредяване на вещно право върху недвижим имот)
  Пълномощно за наем/ аренда
  Пълномощно за общо представителство /т. нар. генерално пълномощно/
  Специално/ конкретно пълномощно, Търговско пълномощно, Преупълномощаване
  Декларация
   
  Обща декларация, Припознаване на дете
  Съгласие от родителите за пътуване на непълнолетно лице извън пределите на страната
  Договор за наем, Договор за заем, Договор за прехвърляне на дружествени дялове, Преписи на документи, Разпоредителни сделки с МПС

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Нотариус Светлозар Иванов Йорданов

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.