ОБЩИНА СИТОВО 0 5 0 0 0

ОБЩИНА СИТОВО

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1369 прегледа
0

  ОБЩИНА СИТОВО
  Територията на община Ситово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина.

  Община Ситово е от IV функционален тип, състои се от 12 населени места.

  Община Ситово е с общински център – с. Ситово/, 6 кметства /с. Искра, с. Попина, с. Любен, с. Босна, с. Гарван и с. Добротица / и 5 кметски наместничества / с. Слатина, с. Нова Попина, с. Поляна, с. Ирник и с. Ястребна/.

  Историческа информация
  Територията на Община Ситово е била населявана от най – стари времена. За това свидетелстват останалите паметници от най- различни етноси и култури. В района на с. Ситово край селата Гарван , Поляна и Слатина се намират селищни могили от енеолитната (с предположение и от неолитната)епоха. Също в този район край селата Добротица, Ирник, Искра, Поляна , Ястребна , Нова Попина, Ситово и Любен се намират надгробни могили от тракийската предримска епоха.

  През VІ – ти век при идването на славяните на Балканския полуостров са били образувани много славянски селища . Едни от тях са тези край с. Гарван и Попина. И при двете селища са открити некрополи.

  Тези селища съществуват и по времето на Първата българска държава (осн. 681 г). Други такива селища се намират край селата Ситово, Слатина и Добротица.

  На територията на Община Ситово има открити и проучени археологични обекти и исторически паметници, които дават определен културен исторически облик на района.

  – Селищни могили – с. Гарван – в местността Кривана, с. Поляна и с. Слатина на 1,6 км. в местността Калфа.
  – Надгробни могили – на територията на общината са открити 34 с тракийски произход. Разположени са вкупом по 3-4 скали в с. Добротица, Ирник, Искра и Ситово
  – Некрополи – с. Гарван, Ситово , Попина, които все още са непроучени.
  – Антична крепост – в с.Гарван – на 4 км северна посока от селото, в местността “ Кючюк гюл” и Кала”. Античната крепост има форма на триъгълник с притъпен връх, което е доказателство за вероятния и римски произход.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ОБЩИНА СИТОВО

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.