ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА ЕООД 0 5 0 0 0

ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2714 прегледа
0
  ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА ЕООД

  НАЧАЛО

   
  “ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА” EООД е дружество, регистрирано през месец юни 2008 година. Дружеството се представлява от дипломиран експерт-счетоводител Анелия Люцканова. Основният предмет на дейност включва осъществяването на независим финансов одит, както и широка гама от консултантски услуги в областта на счетоводството и данъчното облагане.
   
   Цели и мисия
   
   
  Нашият бизнес е да служим на бизнеса. Нашите знания и опит означават, че ние говорим на езика на бизнеса
  Нашият подход се базира на взаимно доверие и партньорство – това е в центъра на нашия етичен кодекс
  Ние вярваме, че нашите съвети осигуряват перспектива за бизнеса на нашите клиенти, добавяйки нещо повече към това, което те могат да направят сами за себе си.
  Това, което наистина отличава една професионална услуга от друга, е способността и да превърне перспективата в резултат. Нашите съвети помагат на клиентите ни да станат по-добри в това, което правят. Перспектива също така означава поглед напред, а не само взиране в миналото.
  Ние се стремим постоянно да поддържаме професионален и ефективен подход при одита и най-високи стандарти за качество при обслужване на клиентите си. Ние сме разработили и следваме наша одиторска методология, която е напълно в съответствие с правилата, установени от Закона за независим финансов одит, Международните одиторски стандарти и най-добрия български опит.
  В Одит Център Варна ООД, ние сме решени да бъдем водеща консултантска компания, която постоянно надхвърля очакванията на тези, на които държи най-много – своите клиенти. Поставяйки това като наша водеща цел, ние разработваме специфичен и индивидуален подход към услугите, които предоставяме на нашите клиенти.
   
   
   
  УСЛУГИ
   
  Знанията, уменията и опита в областта на финансите, данъците, счетоводството и одита, които нашето дружество притежава, дава възможност за предоставяне на висококачествени услуги, основани на най-прецизното познаване и тълкуване на нормативните актове, както и прилагането на най-добрата европейска практика. Нашите специалисти и партньорите, с които работим съвместно познават отлично Международните стандарти за финансови отчети и Националното счетоводно законодателство, както и възможностите за най-доброто им прилагане в условията на националната икономика.
   
  “Одит Център Варна” EООД е консултантска компания, която предлага следните услуги:
  Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени по Международните и по Националните стандарти за финансови отчети 
  Независим одит на проекти, финансирани от Европейската общност
  Ограничен преглед на финансови отчети
  Договорени процедури относно финансова информация
  Ангажименти за компилиране на финансова информация 
  Независими проверки в процеса на преобразуване на дружества по Търговския закон
  Преглед и оценка на счетоводните и вътрешно контролните системи
  Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети съгласно МСФО и НСФОМСП
  Изготвяне на консолидирани финансови отчети 
  Текущо водене на счетоводство
  Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика подбор на счетоводен персонал
  Консултации по прилагане на международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
     Предоставяне на данъчно-правни консултации, данъчно планиране и оптимизиране на финансите на търговските дружества
  Консултантска помощ при годишното счетоводно приключване и изготвянето на междинни и годишни финансови отчети. 
  Извършване на пълни правни, финансови, данъчни и счетоводни проучвания при покупка на търговски дружества. 
  Консултиране в областта на преструктурирането на търговски дружества. 
  Водещите принципи на нашата одиторска методология са следните:
   
  независимост, почтеност и обективност;
  професионална компетентност и надлежно внимание;
  конфиденциалност;
  професионално-етично отношение към клиента.
   
   
   
   
  КОНТАКТИ
  Адрес :Варна 9002, България
  ул. "Сава Радулов" 7, ет.2, ателие 4
  тел./факс: (052) 622 120
   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.