Радомир Метал Индъстрийз АД 0 5 0 0 0

Радомир Метал Индъстрийз АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 6041 прегледа
0
  Радомир Метал Индъстрийз АД

   Стратегията за развитие на ‘Радомир Метал Индъстрийз' АД е пряко свързана и се базира на развитието на човешките ресурси в дружеството. Важен момент в развитието на човешките ресурси е обучението на кадрите. Фирмата провежда последователна политика за обучение и квалификация на кадрите си в различни професионални направления. От април 2008 фирмата участва и в Оперативната програма ‘Развитие на човешките ресурси'.

   
   
  „Радомир Метал Индъстрийз” АД обявява процедура за определяне на изпълнител открит избор с обект : „Доставка, инсталация и въвеждане на съвременна ERP система за управление на ресурсите в предприятието и нужното за работата на системата оборудване” по проект 4МС-02-61/27.04.2012 – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
   
   
  Радомир Метал Индъстрийз АД
  Заводът е разположен на 1 800 000 кв.м. площ. Намира се на около 50 км. югозападно от столицата на Република България – гр. София, непосредствено до пътя София – Перник – Радомир – Кулата – Атина. Има отлично изградена инфраструктура, включително връзка с Националната ж.п. мрежа, и е захранен с природен газ. Предприятието разполага със собствена трансформаторна ел. станция, която има директна връзка с Националната електро-енергийна система за високо напрежение. Опазването на околната среда е един от приоритетите в дейността на завода. Пречиствателните съоръжения отговарят на изискванията на Европейските стандарти за качество на въздуха и водите. Инвестиционната политика на завода е насочена, към модернизация на управлението на съществуващото оборудване и доставка на нови машини и съоръжения, свързани с механообработката и стоманодобива – шлайф до ф1600 на фирма "Херкулес" и ЕШП на фирма "Интеко".
  "Радомир Метал Индъстрийз" АД е фирма с високотехнологично оборудване, предназначено за производство на ковани и лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по "Ноу Хау" на Японската фирма "Кобе стийл", подобрена в значителна степен от познанията и богатия опит на специалистите, работещи във фирмата.
   
  Продукцията, произвеждана от нашата фирма, намира добър прием във всички части на света – Европа, Америка, Азия, Австралия. Предназначена е за структуроопределящи икономически отрасли като: енергетиката, корабостроенето, циментовата и химическата промишленост, добивът на полезни изкопаеми, тежкото инвестиционно машиностроене, индустриите за цветни и черни метали, ядрено енергийния сектор, както и специфично военно оборудване.
   
  Основни наши партньори са Wartsila Propulsion B.V., Холандия; Wartsila Propulsion Norway AS, Норвегия; Metso Minerals Industries Inc., САЩ; Corus, Великобритания; British Steel, Великобритания; Thyssen Krupp, Германия; Steinhoff GmbH, Германия; Xtek, Inc., САЩ; U. S. Steel ; Rolls Royce Marine, Норвегия, Шотландия, Полша; Mittal Steel; Akers Specialty Rolls, Франция; Gontermann-Peipers (India) Ltd., Индия; Mariner Ship's Equipment, Gurdesan, Турция; Severstal N.A.,както и различни програми на МО на различни държави в Европа.
   
  Изграждането на фирмата е реализирано от Правителството на Република България в периода 1976 – 1986 г. От 1999 г., в резултат на подписан приватизационен договор, фирмата става частно акционерно дружество със 100% частни капитали. Изграждането на цялостния завод е струвало 1.5 млрд. долара.
   
  През годините фирмата е съществувала под различни имена – "Тежко машиностроене", "Радомир – Метал", "Радомир Леяро-ковашки комплекс", "Радомир – Метали", а в настоящия момент /от декември 2006 г./ "Радомир Метал Индъстрийз" АД.
   
  През целия 20-годишен период на съществуване, фирмата е развила номенклатурата на произвежданите изделия. Технологичното оборудване е поддържано на високо техническо ниво. Над 20 млн. Евро са инвестирани в строежи, закупуване на нови машини и съоръжения, инсталации и модернизация на съществуващото оборудване.
   
  Инженерно-техническия потенциал на фирмата е изключително висок. Значителна част от инженерните кадри са с повече от 15 – годишен стаж във фирмата, в която в момента се полагат усилия за практическото обучение на нови кадри в производствения процес.
   
  Основните направления на инженерната дейност са в областта на металургията, пластичната деформация, термообработката, механичната обработка и електрооборудването.
   
  Изпълнителския персонал също е с многогодишен опит в областта на стоманодобива, стоманолеенето, коването и термообработката.
   
  В технологично отношение дейността на фирма "Радомир Метал Индъстрийз" АД се осъществява в две основни направления:
   
  » ковани изделия с механична обработка
  » отливки с механична обработка
   
  В структурно отношение завода се състои от следните основни цехове:
   
  » Скрапо цех
  » Стоманодобивен цех
  » Стоманолеярен цех
  » Термично – чистален цех
  » Моделен цех
  » Пресово – термичен цех
  » Цех за механична обработка
  » Лаборатории

   

   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Радомир Метал Индъстрийз АД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.