САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ХРОНОЛАБ ООД 0 5 0 0 0

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ХРОНОЛАБ ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3760 прегледа
0
  САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ХРОНОЛАБ ООД

   

  ЗА НАС
  Медико-диагностична лаборатория Хронолаб е регистрирана през 2003 г. В дейността на лабораторията са включени  над 300 вида показатели, покриващи широк спектър от диагностиката, профилактиката и контрола на лечението при хипертония, сърдечносъдови, обменни,  бъбречни, имунни, автоимунни, хематологични и онкологични заболявания, стерилитет и пр. 
  Извършват се рутинни, специализирани и високоспециализирани анализи в областта на клинична лаборатория, клинична имунология, клинична микробиология, медицинска паразитология и вирусология.
  Лабораторията предлага и профилактични пакети, съобразно предназначението, изследвания за постъпване в детски заведения и на работа, заверка на здравна книжка, за сключване на брак и пр. 
  Основен принцип на работа в Хронолаб е безкомпромисно високо качество на лабораторните резултати, предоставяне на изследвания с висока аналитична надеждност на резултатите, контрол във всички етапи на анализа: подготовка на пациента, аналитичен и следаналитичен процес. Високото качество на лабораторните резултати е предпоставка за високо качество на диагностичния процес и на лечението. Нашата цел намира израз в девиза на лабораторията: Коректност, компетентност, сигурност – предизвикателство с покритие.
   
  КОИ СМЕ
   
  Работещите в Хронолаб лекари са утвърдени в своята специалност, с дългогодишен опит в отделните области, с ред специализации в български и чужди водещи лаборатории. Те са внедрили, верифицирали и валидирали много от високоспециализираните и уникални изследвания в лабораторната медицина у нас. Участавали са и участват в множество медицински форуми и клинични проучвания, в разработването на научни трудове, клинични изпитвания и проекти. Те са и преподаватели в Медицински университет, обучават не само студенти, но и специализиращи лекари, което е предпоставка за непрекъснато поддържане квалификацията и познаване на всички новости в съответните медицински области:  
  Д-р Павел Павлов – специалист кл. лаборатория
  Д-р Валя Маркова – специалист кл. лаборатория
  Д-р Стефка Тулева – специалист кл. лаборатория
  Д-р Аделина Бояджиева – специалист кл. лаборатория
  Д-р Стелиана Благоева – специалист кл. лаборатория
  Проф. д-р Виктория Сарафян-Озанян, д.м.н. – специалист кл. имунология
  Д-р Ели Сарийчева – специалист кл. микробиология
  Д-р Милка Добрева – специалист клинична вирусология
  Д-р Веселина Благоева – специалист медицинска паразитология
  Консултант:
  Проф. д-р Т. Цветкова, дмн
  Лабораторията се консултира от Проф.  Д-р Т. Цветкова, дмн, която е член на Експертния съвет по клинична лаборатория и на ред комисии към Министерството на здравеопазването, участва в създаването и актуализирането на Медицински стандарт по клинична лаборатория, насочва и отговаря за неговото стриктно изпълнение.
   
  Създаването на Хронолаб, организацията на работата и контролът върху качеството на резултатите са изцяло съобразени с Националния и международни стандарти – ISO 17020, след това – ISO 15189. Строгите критерии се поддържат непрекъснато с вътрешна убеденост на целия екип. Хронолаб има акредитация от МЗ. Резултатите на лабораторията  се контролират от система за вътрешен контрол на качеството, както и от  национални и международни системи за външна оценка на качеството, удостоверено със сертификати. 
   
  Лабораторията осигурява лекар специалист непрекъснато, през цялото работно време. Специализираните и високоспециализираните изследванията се извършват от лекари със съответната специалност. Немедицинските специалисти – химици и биолози също са с призната специалност,  медицинските лаборанти са с висока квалификация и опит, които се поддържат насочено.
   
  Лабораторията е оборудвана със съвременна, високопроизводителна аналитична апаратура на водещи световни производители: Sysmex, Япония; Beckman-Coulter, САЩ;  KoneLab/Thermo, САЩ; Sebia, Франция и пр. Осигурява и гарантира висока аналитична надеждност на лабораторните резултати.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ПРОФИЛИ
   
  Групи анализи
  Хематологични изследвания: 
  8 и 16 – параметрови хематологични анализи 
  Диференциална кръвна картина
  Ретикулоцити 
  Гранулоцитна алкална фосфатаза 
  Еритроцитна  и тромбоцитна морфология
  Кръвна група/ Rh 
  Капилярна електрофореза на хемоглобин – диагноза на хемоглобинози и таласемии
  Показатели на хемостазата 
  Основна програма
  Специализирани тестове, вкл. фактори и инхибитори на кръвосъсърването, D-dimer
  Изследване  на урина,  изпражнения, биологични секрети, течни пунктати:
  Цитологичен анализ 
  Клинично-химичен анализ
  Спермограма
  Химичен състав на конкременти
  Клинично-химични изследвания: 
  Субстрати –  протеини (общ белтък, албумин, имуноглобулини,
  индивидуални белтъци), липиден профил, глюкоза и гликирани белтъци
  Метаболити 
  Нискомолекулни азотсъдържащи  вещества
  Ензими
  Електролити 
  Олигоелементи
  Eлектрофореза на серумни протеини и белтъци в урина,
  имунофенотипизиране на моноклонални протеини
  Тумoрни маркери
  Съединително – тъканни и костни маркери
  Сърдечни маркери
  Мастни киселини
  Алкохолизъм
  Неинвазивна чернодробна диагностика
  Витамини
  Лекарства
  Автоантитела
  Антинеутрофил- цитоплазмени
  Антифосфолипидни
  Чернодробни, храносмилателна с-ма
  Антитироидни
  Антинуклеарни АТ, маркери за васкулит и ревматични болести
  Автоантитела при диабет
         Автоантитела при ендокринни и сърдечно-съдови заболявания 
         Автоантитела при неврологични заболявания
        Автоантитела при кожни заболявания 
        Автоантитела при пернициозна анемия 
                    Автоантитела срещу сперматозоиди 
  Микробиологични изследвания: 
  Доказване, идентификация и чувствителност на патогенни 
  микроорганизми и
  Гъби в биологични материали
  Серологични изследвания 
  Вирусологични изследвания: 
  Серологични вирусни маркери,
  Антигени и
  Антитела
  Количествен ДНК – анализ на Човешки папиломен вирус (Digene
  HPV High Risk)
  Паразитологични изследвания: 
  Морфологична и  
  Серологична диагностика на чревни и др. паразитози
  Профилактични пакети 
  Изследвания за сключване на брак 
  Изследвания при бременност 
  Изследвания за постъпване на работа
  Изследвания за издаване и заверка на здравна книжка 
  Изследвания за постъпване в детски заведения
  Възможности за допълнителни, високоспециализирани анализи:
                                                                         Молекулярна биология
                                                                                   Генетични тестове 
                                                                           Алергия и имунология
                                                                       Болести, свързани с HLA
                                                                                         Токсикология 
                                                                 Неврологични заболявания
                        Молекулярна диагностика на инфекциозни болести
   
  Обслужване на пациенти по домовете

  Оставете коментар и рейтинг за фирма САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ХРОНОЛАБ ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНО-ХЕМ ЕООД
  За лабораторията
  САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ИМУНО – ХЕМ” ЕООД е създадена през 2000 г в гр. София. С течение на времето лабораторията разширява своята дейност, като работи с лекари и пациенти не само в гр. София, но и в селища от цялата Софийска област.
   
  Имуно-хем-началоЛабораторията е оборудвана с модерна и висококачествена апаратура , последни модели на утвърдени и водещи фирми в лабораторната диагностика.
   
  Осъществява се постоянен и непрекъснат външен качествен контрол.
   
  Цените на предлаганите изследвания са напълно достъпни и конкурентни.
  Диапазонът от изследвания в лабораторията е изключително широк и наша цел е той непрекъснато да се увеличава.
   
  Осигуряването на безопасността и надеждността за пациентите и медицинския персонал при работа с кръвни материали се осъществява чрез използването на специална затворена система за вземане на кръв, която се състои от индивидуални комплекти за еднократна употреба, осигуряващи удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите. Участва в националната система за външен лабораторен контрол.
   
  имуно-хем-лаборатория
   
  Професионализмът на всеки един от екипа е гаранция за качеството на лабораторната дейност. В лабораторията работят утвърдени специалисти, вкл. консултант на НЗОК по имунохематология.
   
  Лаборатория „Имуно-хем ЕООД има договор с НЗОК за обслужване на осигурени пациенти по съответните пакети дейности.
  • Клинична лаборатория;
  • Вирусология;
  • Паразитология;
  • Микробиология;
  • Имунохематология;
  • Хормони и туморни маркери;

  Оставете коментар и рейтинг за фирма САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНО-ХЕМ ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.