СК-13 Трансстрой 0 5 0 0 0

СК-13 Трансстрой

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3940 прегледа
0

   

  Акционерното дружество „СК-13 Холд-инг” АД е учредено на 17.06.1997г и през изминалите години се е наложило като коректен партньор в строителният сектор. Компанията е 100% частна собственост, като обединява вижданията, знанията, опита, ресурсите и мотивацията на своите акционери.
   
  През изминалите години „СК-13 Холд-инг” АД посредством своите дъщерни дружества е изпълнил качествено и в срок значителен брой обекти в пътното и железопътното строителства в страната; градски комуникации в София – улици, трамвайни линии и обекти на метрополитена; канализации; напорни и безнапорни водопроводи; водно-електрически централи; пречиствателни станции и други съоръжения от местно и национално значение. Построени са множество жилищни кооперации, офис сгради, административни центрове, индустриални площадки, катедрала и болница.
   
  Дружеството има опит в успешното изграждане и предаване в експлоатация на обекти, финансирани по програми на Европейския Съюз / ФАР и ИСПА / и Световната Банка.
   
  „СК-13 Холд-инг” АД е сред учредителите на Камарата на строителите в България и е сертифициран за изпълнение строежи от I-ва до V-та група.
   
  Политиката на холдинга е насочена към усъвършенстване системите за управление на качеството, за опазване на околната среда и към създаването на здравословни и безопасни условия на труд за своите служители и подизпълнители.
  Дружеството притежава сертификати за внедрени системи за контрол на качеството ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
   
  В „СК-13 Холд-инг” АД е разработена дългосрочна стратегия, в която са залегнали програми за динамичност и развитие на структури и дейности, за инвестиции в машини и обновяване на производствените мощности на холдинга, за повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите, за развойна и иновационна дейности.
   
  Ние високо ценим приноса на нашите служители, без чиято лоялност и професионализъм, нямаше да е възможно днес да сме една от наложилите се фирми в строителния сектор в България.
  Активното присъствие на дружеството на пазара и успешното му участие при реализацията на обекти в областта на инфраструктурното, хидротехническото, гражданското и промишлено строителство е нашият път към успеха в следващите години.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма СК-13 Трансстрой

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.