СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС 0 5 0 0 0

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2527 прегледа
0

   

   
  СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "КОРТЕКС"
   
  Всяка фирма е задължена по КТ и закона /ЗЗБУТ/ да осигурява на работниците си обслужване от СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА и да има сключен договор за годишно обслужване със СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА. 
   
  СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА оказва съдействие на фирмите при:
   
  Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;
  Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;
  Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;
  Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;
  Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;
  Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;
   
  СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” е регистрирана в Министерство на Здравеопазването с Удостоверение № 50/2008г.
   
  СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "КОРТЕКС" има офис в гр.Стара Загора, който обслужва района на Стара Загора, Хасково и Димитровград.
  Организацията на дейността в СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” се извършва от специалисти с висше техническо, икономическо и медицинско образование, с необходимата квалификация по здравословни и безопасни условия на труд.
  СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” работи в тясно сътрудничество с Акредитиран Орган за Контрол от вид А – “ЕФЕКТ КОНТРОЛ” за извършване специализираните измервания на факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, химични агенти, ел. безопасност и ел. импеданс / фаза-нула защитен контур /
  От създаването си до настоящия момент СТМ / Служба по Трудова Медицина “КОРТЕКС” обслужва над 700 фирми.
  СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” има опит в обслужването на фирми в сферата на услугите и търговията, леката промишленост и строителството, както и държавната администрацията, здравеопазването и др.
   
  СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” предлага:
  Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;
  Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;
  Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;
  Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;
  Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;
  Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;

  Оставете коментар и рейтинг за фирма СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.